Åpningstider i påske-uken

Onsdag 17. april stenger NBFs kontor kl. 12.00.

NBFs kontor har åpent som vanlig mandag og tirsdag i påskeuken, med noe redusert bemanning.
Onsdag 17. april stenger ekspedisjonen kl. 12.00

GOD PÅSKE!