Tilskudd til klubbene

Norges Bilsportforbund har fått tildelt spillemidler som skal benyttes til utstyr. Kulturdepartementet har stilt 2 mill kroner til rådighet for norsk bilsport. Disse midlene er det nå mulig for klubber å søke om tilskudd fra.

 


Det kan søkes om midler til følgende utstyr:

 • Lysanlegg som erstatter flaggposter
 • Lysanlegg for start/tyvstart
 • Anlegg for rundetelling
 • Anlegg som varsler tyvstart
 • Kommunikasjonsutstyr (radio) mellom løpsledelse og funksjonærer
 • Kommunikasjonsutstyr (høyttalersystem)mellom løpsledelse og depot
 • Overvåkningsutstyr som viser hva som skjer på banen under kjøring
 • Tidtagerutstyr
 • Utstyr som kontrollerer hastighet
 • Redningsutstyr og førstehjelpsutstyr (f.eks. hjertestarter)
 • Sikkerhetskjøretøy
 • Barrierer og/eller autovern mellom banetraseer og mellom bane og omgivelsene.

 

Tilskudd tildeles etter følgende retningslinjer:

 1. Klubber og avdelinger tilsluttet NBF forbund kan søke
 2. Søknader skal inneholde følgende: Tilbud fra leverandører samt budsjett for investeringen
 3. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar det året det søkes om tilskudd for
 4. Søker må være eier av utstyret minst i 5 år.
 5. Tilskuddet kan gis til sikkerhetsutstyr, overvåkningsutstyr og kommunikasjonsutstyr
 6. Tilskuddssatsen settes til en tredjedel av den totale utstyrskostnaden
 7. Minimum søknadsbeløp er 10.000,- kroner
 8. Maksimalt tilskudd er 200.000,- kroner
 9. Utstyr til aktiviteter for barn (6 til 12 år) og unge (13 – 19) år prioriteres
 10. Tilskuddet utbetales mot revidert regnskap

 

 Fremgangsmåten er som følger:

Søknad sendes til info@bilsport.no og merkes tilskudd til utstyr.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Tom Vidar Kaasa, tlf 23054508 eller 90950765