Baneprotokoll / Baneinstruks

Det er utarbeidet en mal for hvordan en Baneprotokoll og Baneinstruks kan se ut.

Baneprotokollen bør være en perm for hver gren hvor de enkelte punktene i malen er delt inn med skilleark.

Baneinstruks skal ligge i baneprotokollen på alle baner. Denne malen kan være et godt utgangspunkt, men enkelte baner må kanskje tilpasse den sin bane / sitt anlegg.

Mal for baneprotokoll
Mal for baneinstruks

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie