Løpssekretær

Dato 21.01.2017
Klokkeslett 10:00
Adresse Bardufosstun, Ole Reistadsvei 4 9325 Bardufoss
Sted Bardufoss
Påmeldingsfrist
Påmelding til e-post: stine.majorsater@bilsport.no Skal sendes av deltakers klubb! Påmeldingen skal inneholde. Navn, e-post adr, tlf, fødeselsdato, klubb, Påmeldingsfrist er 01. desember
Kursavgift Kr. 800,-
Instruktører Kari Stuveseth
Informasjon Kurs for Nye Løpssekretærer. 11.12 Sekretærens plikter. 11.12.1 Sekretæren er ansvarlig for stevnets organisasjon og for alle nødvendige beskjeder i denne forbindelse. 11.12.2 Sekretæren skal overbevise seg om at de forskjellige funksjonærene er kjent med sine plikter og forsynt med det nødvendige utstyr. 11.12.3 Om nødvendig skal sekretæren assistere løpslederen med tilretteleggelse av den avsluttende rapport (se 11.11.4.k). Det er klubbene som melder in deltakere til kurset. Kursavgiften vil bli fakturert klubben i etterkant. Påmeldingen skal inneholde. Navn, e-post adr, tlf, fødeselsdato, klubb, Påmeldingsfrist er 01. desember 2016. Velkommen til Bardufoss.

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie