Bil-O / Challenge-løp

Bilorientering er orienteringsløp med bil. Det er en lagsport som er utfordrende og gøy for både fører og kartleser.

Kartleseren skal tolke løypebeskrivelsen og kartet og finne riktig vei i terrenget. Føreren skal prøve å holde oppgitte snitthastigheter på veier av varierende standard, ofte smale og svingete skogsveier og privatveier. Det kan by på frisk og krevende kjøring!

Challenge-løp er en enklere form for bilorientering hvor det som oftest benyttes veteranbiler. I Norge er reglementet utformet slik at alle bilmerker og årsmodeller kan delta, mens internasjonale løp i utlandet må som regel deltagende biler være originalbiler fra før 1969.

Et challenge-løp er inndelt i flere transportetapper med åpne tidskontroller og timing på minuttet som i rally. Inne på de forskjellige transportetappene er det i stedet for hastighetsprøver lagt inn orienteringsetapper samt etapper hvor deltagerne kjører på gjennomsnittshastighet og hvor tiden registreres på hemmelige tidskontroller. Det kan også være innlagt ferdighetsprøver for fører, hvor en i Norge kjøres etter autoslalåm-reglementet.

De fleste norske løp går kun over 1 dag, mens utenlandske løp som regel varer i 5-6 dager. Noen utenlandske arrangører kjører løp over flere uker.

Spørsmål vedr. Bil-O / Challenge-løp:

ferdighet@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Informasjon

Førerlisens
Krav: Det kreves ingen kurs, men søker må være 18 år og inneha førekort, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Utfylt søknad skjema sendes NBF.

Vognlisens
Ingen krav til vognlisens eller reklame. I utlandet stiller ofte de enkelte arrangører strengere krav til reklame på historiske kjøretøy.

Teknisk reglement

Challengereglement (2017)

Reglement Bil-O

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie