Mer informasjon Crosskart / Lisens

Crosskart er røft sagt en kart som er påmontert større hjul, fjæring og veltebur slik at den kan kjøres på rallycross- og bilcrossbaner. I den solide rørrammen sitter føreren fastspent i 4-punkt sele og får en enorm fartsfølelse selv i moderate hastigheter. 0-100 km/t går unna på 3 sek i den største klassen. Crosskart kjøres også som sprintløp og bakkeløp. I Norge har sporten NM-status og det kjøres også mesterskap i NEZ.

For aldersgrenser se § 604 Spesialreglement for Crosskart pkt. 2

Det tillates å trene med crosskart året før man kan delta i konkurranse i den aktuelle klassen (gjelder ikke Mini). Se pkt. 6 i samme reglement som over.

Lisenser

Krav:
Det kreves bestått juniorkurs før lisens utstedes til førere under 18år. Det kreves ikke førerkort i noen klasser, men en lisens og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Det kreves anmelderlisens for ledsager til utøvere under 18 år. Utfylt søknad skjema sendes NBF.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se NSR § 52.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd crosskart eller eierskifte må søknadsskjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan kun fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklame
Det er ingen reklameavgift for crosskart.