Mer informasjon Offroad / Lisens

Det finnes flere konkurranseformer innen offroad – fra enkle ferdighetsprøver for standardbiler til ekstreme konkurranser med spesialbygde monsterbiler.
Offroad inndeles i to lisensgrupper; Biltrial og Offroad Racing.

Lisenser
Terreng Touring familielisens Lisensen gjelder mor og far og lisensen gir en mulighet til å ta med sine barn som passasjer. Krav: som passasjer, fra fylte 3år og oppover.
Det stilles kun krav til kurs for å kjøre Monster race junior. Formula, Biltrial og Terreng Touring stilles ingen krav til kurs, men fører må ha gyldig førerkort B i senior klassene. Alle grenene må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Utfylt søknad skjema sendes NBF.

Lisens typer og Alder
Førerlisens Offroad Racing Fra 18 år
Førerlisens Biltrial senior Fra 18 år
Førerlisens Biltrial junior, kun passasjer. Fra året man fyller 12 – 18 år
Førerlisens Biltrial junior, Kun junior trening (gjelder også som passasjer i Biltrial) Fra året man fyller 14 – 16 år
Førerlisens Biltrial junior, (gjelder også som passasjer i Btiltrial) Fra året man fyller 15 – 18 år
Førerlisens Terreng Touring junior, Passasjer lisens Fra 3 – 18 år
Førerlisens Terreng Touring Familie Fra 18 år
Førerlisens Monster Race junior, Fra året man fyller 16 – 18 år

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Vognlisens, gjelder uregistrerte biler: Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan kun fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.
Det er ingen reklameavgift i Formula, Biltrial eller TerrengTouring.

Fra 2019 vil det være krav om årskontroll på Formula Offroad bilene før vognlisensen blir sendt ut.

Det ligger lister ute på www.bilsport.no under arrangørportal – Autoriserte funksjonærer – årskontrollører – og se da etter TKCÅ i venstremargen

Listene vil være sortert etter postnr så det skal være lett og finne en årskontrollør nær deg.

Årskontrollen må sendes inn minimum to uker før løp eller trening.

 

Lisenssøknader og årskontroller må sendes til info@bilsport.no

For spørsmål, send en e-post til: offroad@bilsport.no