Mer informasjon Offroad / Lisens

Det finnes flere konkurranseformer innen offroad – fra enkle ferdighetsprøver for standardbiler til ekstreme konkurranser med spesialbygde monsterbiler.
Offroad inndeles i to lisensgrupper; Biltrial, Terreng Touring og Formula Offroad.

Lisenser
Terreng Touring familielisens Lisensen gjelder mor og far og lisensen gir en mulighet til å ta med sine barn som passasjer. Krav: Som passasjer, fra fylte 3 år og oppover.
Det stilles kun krav til kurs for å kjøre Monster race junior. I Formula Offroad, Biltrial og Terreng Touring stilles ingen krav til kurs, men fører må ha gyldig førerkort klasse B i senior-klassene. Alle grenene må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Utfylt søknadsskjema sendes NBF.

Lisenstyper og aldersbestemmelser:

Førerlisens Offroad Racing – Fra fylte 18 år. Gjelder også for Monster Race Senior fra fylte 18 år.
Førerlisens Offroad Racing Junior – Fra fylte 16 år t.o.m. det året man fyller 18 år.

Førerlisens Biltrial senior – Fra 18 år
Førerlisens Biltrial junior – Kun junior trening (Biltrial og Terreng Touring).  Gjelder også som passasjer i Biltrial og Offroad Cross fra det året man fyller 15 t.o.m. det året man fyller 18 år.

Førerlisens Terreng Touring Familie – Fra fylte 18 år
Terreng Touring-lisensen gir rett til å ha med passasjer fra fylte 3 år. Alle i bilen skal være i samme familie.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Vognlisens, gjelder uregistrerte biler: Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes av NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil eller ved eierskifte, må søknadsskjema fylles ut og sendes til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan kun fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.
Det er ikke krav om årskontroll for Formula Offroad, Biltrial og Terreng Touring. Det er  heller ingen reklameavgift i disse grenene.

For spørsmål, send en e-post til: offroad@bilsport.no