Informasjon vedrørende Powerboxer og prosessen videre

Informasjon vedrørende Powerboxer og prosessen videre
Vi skal i disse dager snart legger ferien bak oss å starte på høstsesongen. Dette gjelder også de som driver med Powerboxer. Det er en viktig og utfordrende prosess som skal sørge for at dette skal bli det verktøyet som Racing Norge skal bruke i lang fremtid. Dette gjør at vi bruker noen ressurser og ikke minst går en del små skritt i denne sesongen. Det er mange ting som skal på plass før vi er i mål med alle faser av prosjektet. Vi er veldig heldig som har Christian Amdim og Laurens Sneujink på laget, og vi er 100% avhengig av at de får fullføre denne prosessen slik at vi kan komme i mål og starte på neste kapitel.
Vi er også avhengig av at førerne forstår at på denne fasen av dette prosjektet kan vi ikke bruke tid på de biler som ligger godt innenfor reglementet, men bruke tid på de som ligger i grenseland eller kanskje over. Det tar noe tid å analysere hver bil. Vi bruker derfor en hurtigfunksjon først for å få et inntrykk av om bilen er innenfor eller i grenseland. Om bilen er innenfor bruker vi ikke mere tid på den i denne fasen av prosjektet. Når en bil er i grenseland går vi inn til en mer detaljert analyse som vil gi et eksakt tall for hva bilens motor og drivverk overførte til bakken. (drivhjulseffekt)

Prosjektet er delt inn i flere faser:
1. Opplæring på Box
2. Opplæring på Programvare
3. Opplæring på Montering i bil
4. Rutiner for montering og utlesing på bil
5. Analyse bil OK
6. Analyse bil med feil
7. Rutiner og regelverk for rapportering til Jury
8. Rutiner og gjennomføring av test på biler som er i grenseland eller over reglementet vedr vekt/effekt.
9. Mengdetrening for å skape trygghet.
10. Avgjørelse for hvordan vi gjør 2018 sesongen.
11. Prosess for åpenhet ovenfor førere. Hvordan skal dette gjøres? Husk at det tar tid å analysere noe som gjør at på stevnene må vi prioritere problembilene….

Så langt så har vi på de første 2 løpshelgene kommet til punkt 8 og håper å kunne drive med mengdetrening i den helgen som kommer. Vi vil også jobbe litt med hvordan og når vi kan komme med informasjon til «alle» førere som har hatt en box i bilen. Men vi vil ikke være klare med dette og vi ønsker ingen «sure miner» fra førere når vi ikke kan gi dere et eksakt tall for deres bil.

Vi ønsker oss innspill på hvordan dere tenker vi skal jobbe med åpenhet rundt de målingene vi på sikt vil få. Hvordan tenker dere dette skal foregå?

Vi er veldig fornøyd med hva vi har kommet til så langt. Vi har veldig troverdighet til systemet, dvs at når vi analyserer detaljer så er det riktige verdier som kommer frem. Samtidig er det også en del biler som vi har hatt problemer med der vi har hatt en del varierende verdier, dette har etter hvert fått konkrete og klare årsaker til feil på måling som har gitt oss enda mere troverdighet til at systemet er riktig verktøy for racing i fremtiden.
Om førerne er forberedt til å montere powerboxen når vi kommer, vil vi også frigjøre en del tid. Det viser seg at det mangler mye på at det er klargjort iht informasjon gitt tidligere. Vi gjentar derfor i denne mailen hvordan det skal være. Vi har brukt mye tid på dette på de 2 første løpene og det går selvsagt ut over den tiden vi totalt sett har til rådighet i en helg.

 

Hilsen
Team Powerbox
Tommy, Christian, Laurens og Racingseksjonen

Informasjon om Powerlog

Powerlog er et patentert system for å måle effekt på drivhjulene for Racing biler. Systemet brukes blant annet i Dutch Supercar Challenge, der er det brukt i 15 år. Systemet består av en logger og en GPS antenne. Powerlog er laget på en slik måte at det kun er mulig å benytte informasjon for de som er autorisert til dette. I 2017 skal vi i Norge benytte dette for å kontrollere vekt/effekt forholdet på biler i Norsk racing. Det vil i første omgang være GT klassene som blir gjenstand for kontroll. Det vil derfor være nødvendig med et sted hvor boksen kan monteres i bilen og tilgang til 12 Volt strømtilførsel.
Tilgang til strøm:
Alle biler skal være utstyrt med en strømtilførsel som er direkte tilkoblet hovedstrømsbryter, strømmen skal kun brytes når hovedstrømsbryter slås av. Kretsen skal utstyres med max 10 A sikring.
Kontakten som skal brukes:
Biltema delenr :44152

 

Skal kobles som vist på under:


Plass for montering av Powerlog:
Powerloggen skal monteres på gulvet eller tunnelen. Finn et området som er så rett som mulig (den vil bli kalibrert i bilen så må ikke være 100%) Området må være 10 X 20 cm. Boksen vil bli skrudd fast med 2 skruer på max 5 mm. Det kan være lurt å sette inn 2 mutternagler. Se tegning under. Dette vil være førerens ansvar.