Jan Egil Jenssen

Høringsinstans for teknisk regelverk. Kontaktperson ved avgiftfri import av rallybiler. Ansvarlig for tekniske særtrykk, homologeringspapirer og HTP.

Sekretær for
Rallyseksjonen
Ferdighetsseksjonen.
Sekretær i Appelldomstolen.