Tom Vidar Kaasa

Ansvarlig for eksisterende anlegg og NBFs baneregister. Sekretær for baneseksjonen. Kontortid ca 1 dag pr. uke (fortrinnsvis onsdag), ellers tilgjengelig på tlf. 909 50 765