Foreløpig terminliste for 2018

Her finner du en foreløpig terminliste for 2018, per 23. november 2017. Det vil komme på flere løp og endringer etter hvert, så det presiseres at den er foreløpig.

 

Foreløpig terminliste 2018