Informasjon fra Miljøseksjonen

Motor i blodet og miljø i hodet var ett «slogan» under Rally Norway 2007 og 2009, og som leder av Miljøseksjonen i NBF er det med glede og se at dette uttrykket fungerer også i mange andre sammenhenger i norsk bilsport.

På de siste 4 årene har miljøbevisstheten økt betraktelig hos de ulike arrangører, og flere har gjort mye forebyggende og praktisk arbeid internt og på eget anlegg, spesiellt de siste 2 årene. Det er fint og se at miljøstasjoner, miljømatter og annen generell bevissthet rundt dette er i ferd med og få fotfeste, og jeg tror at flere og flere innser at det ikke er de store investeringer eller enorm innsats som må gjøres for og ivareta sine omgivelser på en best mulig måte.

Innen støy er det fortsatt en vei og gå både ift. regelverk og i forhold til omgivelser ved ulike baner og arrangement, men jeg vet det er mye fokus på dette også internasjonalt, så der får vi følge utviklingen tett.

Da det gjelder praktiske miljøtiltak på de ulike arrangement og løp rundt om kring i vårt langstrakte land er det også en vei og gå, men her ser vi stadige forbedringer, og baner som har løftet seg betraktelig på svært kort tid. Det er med stor sikkerhet vi kan si at miljøfokuset på vår sport vil bli gjenstand for øket oppmerksomhet i fremtiden, og da vil det lønne seg og implementere gode tiltak underveis, og ikke avvente en eller annen form for reaksjon som innebærer noen skippertak lokalt, som igjen vil redusere troverdigheten i arbeidet.

Jeg vil derfor på vegne av miljøseksjonen anbefale at alle klubber og arrangører benytter seg av det materiell som finnes på NBF sin «miljø-flik» – der ligger det dokumenter, forslag, tips og råd – samt kontaktinfo til oss i seksjonen, som gjerne bidrar med innspill og råd så langt det lar seg gjøre.

I tillegg til dette er det i regelverket rom for ytterligere formelle beslutninger og føringer, og fra seksjonens side vil vi anbefale og være konstruktive med forslag til endringer, som også fungerer i praksis ift. de baneanlegg og ulike grener bilsporten består av.

Lykke til fremover, og er spesielle forhold seksjonen kan bidra med, er det bare og ta kontakt.

Bryn oktober 2011

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie