NRDC

Norwegian Rally Drivers Club – Formålet er å fremme rallysporten og godt klubbliv.

Klubbens styre består av:
Hans Chr. Bjerke, formann
Bjørn Lie, medlem
Arild Antonsen, medlem

For å kunne bli opptatt i klubben må søkeren ha deltatt i og fullført minst 3 internasjonale rally hvorav minst 1 utenlands. For vedtekter og søknadsvilkår se Vedtekter i menyen til høyre.

Klubben avholder Generalforsamling en gang pr. år. I tillegg arrangeres det Torskemiddag en gang i året hvor klubbens medlemmer samles til sosialt samvær, foredrag m.m. Invitasjoner til disse og eventuelt andre arrangementer finner du under Invitasjoner i menyen.

Klubben ble stiftet i 1952 og formålet er å fremme rallysporten og godt klubbliv. Fra 1975 og fram til 1985 lå klubben mer eller mindre i dvale, men Sverre M. Bryde og Finn R. Jacobsen tok da initiativ til å «blåse liv» i klubben igjen og inviterte til mimrekveld. Oppslutningen var formidabel og det ble besluttet å gjenreise klubben. I 1986 ble det avholdt Generalforsamling hvor nye vedtekter for for klubben ble vedtatt. Mer om klubbens historie kan du lese under Historie i menyen.

Rally Monte Carlo løpene har alltid hatt en sentral rolle for medlemmene i klubben og det er utarbeidet adelskalender for dette.

Ønsker du informasjon om klubben eller har andre henvendelser kan du kontakte Norges Bilsportforbund

Adresse: Postboks 60, Bryn, 0611 Oslo
Telefon: 23 05 45 00
Mail: info@bilsport.no

Bestillingsskjema NRDC effekter

Norsk Bilsporthistorie av Bjørn Lahus

Bilder
www.bilhistorie.no

ACM Monaco

Col de Turini

 

 

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie