Nye klubber og klubbskifte

Her er oversikt over nye klubber som er registrert og som er tilsluttet Norges Bilsportforbund.

Alle som har hatt en NAF-avdeling som klubb på sin lisens må bytte klubb fra 1.1.2017, ettersom NAF har besluttet å trekke seg ut av norsk bilsport..
De som får lisens uten påført klubb kan derfor selv føre på ny klubb på sin lisens og samtidig gi NBFs sekretariat melding om
ny klubb på skjema som finnes her

NBF vil i denne forbindelse ikke kreve gebyr for klubbskifte selv om det nå skjer etter 15. november.

Som en følge av NAFs vedtak har NBF åpnet for en ordning der NAF-klubber kan reorganisere seg utenfor NAF og få en midlertidig direkte tilknytning til
NBF med alle lisensrettigheter frem til 1. januar 2018. Så langt har NBF godkjent følgende nye klubber i henhold til denne nye midlertidige ordningen:

Asker og Bærum Motorsport (tidl. NAF Motorsport Asker og Bærum)
Kontakt: vidar@holum.net

Vålerbanen Motorsport (tidl. NAF Motorsport Vålerbanen)
Kontakt: trygve@vaalerbanen.no

Oslo Motorsport (tidl. NAF Motorsport Oslo)
Kontakt: bjogulbr@online.no

Østfold Motorsport (tidl. NAF Motorsport Øvre Østfold)
Kontakt: torillrb@online.no

Kristiansund Motorsport (tidl. NAF Motorsport Kristiansund)
Kontakt: kms@ocm.li

Trondheim Motorsport (tidl. NAF Utkanten Offroaders)
Kontakt: mikal@trebetong.no

Agder Motorsport (tidl. NAF Gokart Kristiansand)
Kontakt: kristian_homme@hotmail.com

Hordaland Motorsport (NAF Motorsport Nordhordaland og NAF Motorsport Bergen)
Kontakt: post@hordalandmotorsport.no

Eggemoen Motorsport (tidl. NAF Motorsport Ringerike)
Kontakt: eblakstv@online.no

Krabyskogen Motorsport (tidl. NAF Motorsport Gjøvik)
Kontakt: krabyskogenmotorsport@hotmail.com

Grenland Motorsport (tidl. NAF Motorsport Grenland)
Kontakt: jamtvedt@online.no  

Hell Motorsport (Tidl. NAF Motorsport Trøndelag)
Kontakt: kberg93@live.no

Salten Motorsport (tidl. NAF Motorsport Salten)
Kontakt: saltenmotorsport@hotmail.com

Romerike Motorsport (tidl. NAF Motorsport Romerike Offroaders)
Kontakt: post@romerike-motorsport.no

Rogaland Motorsport (tidl. NAF Motorsport Stavanger)
Kontakt: andreas@bygdecrew.no

Sogn Motorsport (tidl. NAF Motorsport Sogn)
Kontakt: jon@maskinsenteret.as

Bodø Gokartklubb (tidl. NAF Bodø og Omegn Gokart)
Kontakt: lydphjul@online.no


Ny KNA-klubb

KNA Troms
Kontakt: jhn@nor-style.no

Nye NMK-klubber

NMK Solør
Kontakt: post@nmksolor.no

NMK Andebu
Kontakt: geir.tranden@online.no

NMK Sande
Kontakt:nmk-sande@outlook.com

Ellers finnes det oversikt over klubber man kan melde seg inn i her:

KNA:
http://kna.no/avdelinger/

NMK:
http://nmk.no/klubber/

Amcar:
https://amcar.no/klubber/finn+din+lokalklubb/