Om NBF

Norges Bilsportforbund ble stiftet som Nevnden for Automobilsport i Norge i 1932. Det var bilorganisasjonen KNA som var stifter, og som like etter inviterte NAF og NMK med som medlemmer i det som fra 1984 heter Norges Bilsportforbund.

Les mer om Norges Bilsportforbund (NBF) ved å velge et tema fra menyen.

Nasjonal Anleggsplan

Norges Bilsportforbund ved baneseksjonen har tatt initiativet til utarbeiding av en nasjonal anleggsplan; og en konkretisert målsetting for utbygging av bilsportsanlegg i Norge. Dette er ikke minst aktualisert etter at det fra og med 2005 er åpnet for at nær sagt alle bilsportsanlegg er berettiget tilskudd av spillemidler fra Kulturdepartementet. Planer om nye anlegg skal godkjennes av NBF under konseptutredningen.

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2004
Statistikk 2004

Årsmelding 2005
Statistikk 2005

Årsmelding 2006
Statistikk 2006

Årsmelding 2007 inkl. statistikker

Årsmelding 2008 inkl. statistikker

Nasjonal Anleggsplan

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie