Logo

Følgende logoer kan benyttes i forbindelse med Norges Bilsportforbund:

Logo RGB 72dpi
Logo CMYK 72dpi
Logo RGB 300dpi
Logo CMYK 300dpi
Logo eps-format

Det er ikke tillatt å benytte NBFs logo i andre formater eller farger enn det som er angitt i dette reglementet. Dersom noen ønsker å benytte logo i andre formater eller farger enn det som er angitt, skal spesiell tillatelse innhentes fra NBFs sekretariat.

Der NBFs logo benyttes, må denne ikke stilles sammen med andre logoer/merkevarer slik at det ikke klart fremkommer hvilken logo som tilhører hvilken organisasjon.

Det er ikke tillatt å beskjære eller endre NBFs logo slik at den framstår i annen form enn det som er den originale form.

Fargekoder/PMS:

Blåfarge: PMS Reflex Blue
Rødfarge: PMS 1795
Gråfarge: Cool Gray 8

Formater:

Farge, transparent bakgrunn:

Farge, hvit bakgrunn:

Gråtoner:

Dersom NBFs logo ønskes benyttet i andre formater, skal NBFs sekretariat kontaktes.

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie