Publikasjoner

Følgende publikasjoner kan bestilles på internett: FIA:
Det internasjonale Sportsreglementet (ISR) finnes på www.fia.com
Bilsportboken (NBF): Kr. 150.-

Særtrykk : Tekn. bestemmelser for Volvo Original – rally/racing, se : www.volvooriginal.com

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie