Seksjoner og utvalg

Rallyseksjon – rally@bilsport.no
Petter Vegel Leder
Jan Egil Jenssen Sekretær
Kjell Myhr
Arne-Ingar Stulen

Racingseksjon – racing@bilsport.no
Frode Alhaug Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Ulf Johannessen
Inge Mauseth

Rallycrosseksjon – rallycross@bilsport.no
Trond Bakkom Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær
Tony Lund Tjelle
Knut Sneisen

Crosskartseksjonen
Geir Iversen Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær

Bilcrosseksjon – bilcross@bilsport.no
Thore Wiggo Solberg Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær
Espen Kerim
Therese Bruer Larsen

Kartingseksjon – karting@bilsport.no
Geir Leret Andersen Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Roy Simensen
Steinar Guttormsen

Ferdighetsseksjon – ferdighet@bilsport.no
Stein Hardeng Leder
Jan Egil Jenssen Sekretær
Oddvar Moland

Dragraceseksjon –
dragrace@bilsport.no
Arild Christiansen Leder
Tommy Kristiansen Sekretær
Bjørn Gulbrandsen

Offroadseksjonen – offroad@bilsport.no
Trond Ihle Leder
Hege Kihlgren Sekretær
Oddbjørn Thingsbæk
Bjørnar Henriksen

Baneseksjon – bane@bilsport.no
Steinar Nilsen Leder
Tom Kaasa  Sekretær
Kåre Inge Nygård
Svein Magne Øksnevad

Miljøseksjonen – miljo@bilsport.no
Even Wiger Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær

Eventseksjonen – event@bilsport.no
Bjørn Gulbrandsen Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Terje Bjørnstad
Thomas Michelsen

Driftingseksjonen – drifting@bilsport.no
Kim Richard Olsen Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Johan Svensson
Christer Halvorsen

Styringsgruppen for talentutvikling
Nils Hellum Leder
Holm Jacob Matheson Sportssjef
Stine Majorsæter Sekretær
Thomas Schie
Roger Moen
Atle Gulbrandsen

Appelldomstolen i NBF
Per Madsen Leder
Tomm Berger Nestleder
Ronny H. Hansen
Svein Magne Øksnevad
Ine Jortun
Sekretær: Jan Egil Jenssen

Domsutvalget i NBF
Roar Forgaard Leder
Harald Lauritzen Nestleder
Freddy Høgås
Arild Christiansen
Stig Rune Kjernsli
Sekretær: Trond Bakkom

Lovutvalget
Roar Forgaard Leder
Ine Jortun
Ronny Hansen
Arve Herstrøm

Valgkomité
Ronny H. Hansen
Leif Kr. Broen
Børger Brænd
Sissel E. Langeland Olsen

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie