Drifting

NBF Generelle bestemmelser finner du her

Startnummer
For å få startnummer i årets serier må hver utøver sende en mail til foererforeningen@gmail.com med sitt Lisensnummer.
Spørsmål rundet dette kan rettes til Norsk Drifting Fører Forening pr e-post: foererforeningen@gmail.com

Spesialreglement for Drifting:

Gule sider: Arrangør bane-og sikkerhetsbestemmelser. 2017
K
rav til førstehjelpstjeneste, organisert trening, lisenser.

Grønne sider: Teknisk reglement 2017 Endret 22.02.2017
Klasseinndeling, teknisk bestemmelser konkurranse Drifting, tekniske bestemmelser trening Drifting.
Vedlegg 1: Informasjon om SFI-sertifisering. 24.01.2017.

Grå sider: Nasjonalt konkurransereglement 2017
Gjennomføring av en konkurranse.

Blå sider: Mesterskapsreglement  2017
Gjennomføring av Norgesmesterskap og Norgescup

 

 

Reglement Burnout 2016
T
eknisk reglement, Arrangements reglement, forslag til gjennomføring.

Driftingseksjonen 08.01.2016

 

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie