Startnummer i Drifting

Det er flere som har opplevd utfordringer med å få tildelt startnummer til NM/NC i drifting.
Fra nå styres dette på følgende måte:
Send melding til følgende Facebookside: https://www.facebook.com/DriftNM/

Da får man tildelt startnummer.

For de som ikke har Facebook, kan sende mail til drifting@bilsport.no
Vi ønsker alle en «rykende» fin sesong!

Hilsen Driftingseksjonen