Årets planer for NBF Talentutvikling er lansert

Etter et svært spesielt år i 2020, vil også deler av 2021 bli unormalt for NBF Talentutvikling. I dag ble Masterplanen for 2021 offentliggjort.

-I fjor gikk vi ut med en Masterplan for å vise hvilke tjenester og aktiviteter vi tilbyr i NBF Talentutvikling. Vi måtte naturlig nok endre litt på den opprinnelige planen da pandemien satte i gang, men vi fikk likevel gjennomført det aller meste. Årets plan er ganske lik fjorårets, med forbehold om endringer grunnet pandemien i år også, sier sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen.

NBF Talentutvikling jobber med både bredde og elite, og tilbyr blant annet samlinger, treninger og guider for alle bilsportutøvere som ønsker å bli bedre.

-I fjor brukte vi masse tid på å forberede både vårsamling og høstsamling, men måtte avlyse begge i siste liten på grunn av Covid-19. Vi håpet i det lengste vi kunne arrangere en vårsamling i år, men vi tar ingen sjanser. Men vi har et veldig spennende alternativ, som vi skal komme tilbake til senere. I høst håper vi imidlertid vi får til en tradisjonell samling igjen.

De fysiske treningene og samlingene har den siste tiden blitt erstattet av digitale alternativer, noe som har fungert bra.

-Vi mener kjøretrening er svært viktig for unge talenter, og har derfor arrangert flere kjøresamlinger på både asfalt, grus og is. Fremover skal vi også arrangere noen kjøretreninger digitalt på simulator, forklarer Gulbrandsen.

Nytt av året er et tettere samarbeid med EVEN Management sitt prosjekt Next Generation. Next Generation bruker i stor grad digital motorsport som en læringsplattform for å bli bedre. Med det nye samarbeidet, hvor Norges Bilsportforbund går inn som en økonomisk støttespiller til Next Generation, vil også flere utøvere få ta del i noe av opplæringsplattformen til EVEN.

Noe annet som er nytt av året er at Norges Bilsportforbund har inngått et samarbeid med Norges Motorsportforbund i prosjektet Team Norway Junior Jenter.

-NMF har i flere år hatt flere årlige jentesamlinger, og vi har blitt invitert til å delta. Dette passer godt med vår egen strategi om å legge forholdene enda bedre til rette for jenter i bilsport, så vi har i år fått fire plasser for bilsportsjenter på samlingene til NMF.

Jan Åge Asgrimsplass og Jon Krognes fortsetter som trenere, og Molly Pettit er nytt medlem i styringsgruppen. Roger Moen tar over som leder i styringsgruppen etter mange år som medlem, mens Holm Jacob Matheson og Tommy Rustad fortsetter som tidligere.

-Thomas Schie har valgt å trekke seg ut etter mange år i styringsgruppen. Vi ønsker å takke Thomas for en fantastisk innsats, hvor hans erfaring har vært helt avgjørende for utviklingen av både bredde og elite i norsk bilsport. Heldigvis har vi fortsatt ulike samarbeid med Thomas og hans selskap, og vet at hans gode råd bare er en telefon unna i fremtiden også.

Årets landslagsuttak til Team Norway er noe utsatt på grunn av pandemien. Flere enn normalt har ikke et program klart for sesongen ennå, men i løpet av noen uker vil årets landslag bli offentliggjort.

Les mer om NBF Talentutvikling her!