Ren Bilsport

Norges Bilsportforbund har inngått avtale med Antidoping Norge om utførelse av antidopingarbeid i bilsporten.

NBFs holdning til rusmidler

Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse som driver antidoping arbeid i Norge. Gjennom avtalen med Norges Bilsportforbund har Antidoping Norge fått myndighet til å utføre dopingkontroller i bilsporten. Antidoping Norge skal også bistå Norges Bilsportforbund i forebyggende antidoping arbeid og undervisning.

Hva skal testes?
Norges Bilsportforbund er underlagt FIA som igjen følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regelverk, slik at den dopinglisten som gjelder for norsk idrett også vil gjelde for lisensinnehavere i Norges Bilsportforbund. Denne dopinglisten finner du på www.antidoping.no, der finner du også en legemiddelliste som viser hvilke legemidler i Norge som inneholder stoffer som står på dopinglisten.

Hvordan testes det?
Antidoping Norge står for all testing og følger gjeldende prosedyrer. Sjekk www.antidoping.no for mer informasjon om dopingkontrollen. Lisensinnehavere skal alltid informeres om sine plikter og rettigheter. Det som gjelder for alle kontroller og lisensinnehavere er at de utøvere som er plukket ut til dopingkontroll plikter å avlegge prøve, dersom dette ikke gjøres kan det medføre reaksjoner.

Hva skjer ved en positiv prøve?
Dersom det viser seg at avlagt prøve gir et positivt utslag på forbudt stoff, vil lisensinnehaver motta brev der det opplyses om videre saksgang og rettigheter. Dersom det ikke blir funnet forbudte stoffer i avlagt prøve, blir det ikke sendt ut noe brev.

Medisinsk fritak
Dersom man må bruke medisiner som står på listen over forbudte stoffer må man søke medisinsk fritak for å kunne utøve sporten. Se § 100 for reglement om dette.

Opplysninger og undervisning
Informasjon om forbudte stoffer m.m. finner du på www.antidoping.no. Har du spørsmål ta kontakt med NBF, info@bilsport.no.