Samarbeidspartner til Norges raskeste idrettsmiljø?

Norsk Bilsport er i starten på å etablere en spennende arena for aktører i næringslivet. Vi tilbyr et strategisk partnerskap med Norsk bilsport, som vil styrke din merkevare og kultur. Med bilsportsmiljøet som samarbeidspartner er det mange muligheter.

Sammen jobber vi frem konsepter som er sammenfallende med vårt miljø opp imot våre partneres egne målsetninger. Norsk Bilsport skal være noe mer enn et sponsorobjekt. Vi søker samarbeid som tilfører merverdi på mange plan.

Sammen skal vi få avkastning på investeringen igjennom positivitet og et enormt engasjerende miljø.

Mangfold av mennesker

Norsk Bilsport representerer et flott mangfold av mennesker fra alle kriker og kroker i vårt langstrakte land og alle samfunnslag.

Her møter du lovende bil-inspirerte unge, som kommer rett fra tråbil og over i gokart, til godt voksne langt over pensjonsalder i klassiske rallybiler. Jenter og gutter i alle aldre dyrker sin lidenskap sammen med familier og venner i et miljø som er morsomt, trygt og sikkert.

Å være bilsportsinteressert handler om så veldig mye mer enn å kjøre så fort som mulig. Det handler om engasjement, om entusiasme, om dedikasjon og om sterke følelser.

Fra toppidrett til talentutvikling

Norsk Bilsport er også toppidrett med utøvere i verdensklasse. Internasjonalt anses Norge som et av de sterkeste miljøene i bilsporten. Vi har godt etablerte verdensstjerner og mange nye talenter som er på vei til meget spennende karrierer i forskjellige bilsport-grener.

Den viktige frivilligheten

Frivilligheten er for Norsk Bilsport helt essensiell. Vi er avhengig av mennesker som står på både dag og natt for at utøvere og publikum skal få nødvendige og sikre opplevelser.

Alt i fra å sikre baner og traséer, være dommere og jurymedlemmer, ta vare på publikum og for at bilsportsarrangementet blir gjennomført på en presentabel måte.

Lokalt engasjement og samarbeid

Å skape et lokalt bilsportsmiljø krever lokalt engasjement og entusiasme. Alle arrangører og klubber rundt om i Norge bidrar til at det finnes et flott tilbud i sitt lokalmiljø. I tillegg til å bidra til at frivilligheten i Norge består.

Bilsport-team

En bilsportutøver er en del av et stort lag. For det dreier seg om mange funksjoner som skal fylles – mekanikere, trener, transportør, foreldre, familie og venner, alle som utgjør et bilsport-team. Og sammen er de med på oppturer, nedturer og man spiller hverandre gode.

 

Last ned ytterligere informasjon om Norsk Bilsport og veiledende prisliste her:

Norsk Bilsport presentasjon 2019

Norsk Bilsport sponsor prisliste 2019