Rallycross

 

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke. Det kjøres kvalifiserende omganger hvor plassering eller tid er avgjørende for deltagelse i finaleomgangene.

Spørsmål vedr. Rallycross:

rallycross@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Startnummer 2017 (inkludert forhåndspåmeldte til NM (oppdatert 14.03.2017)

TRANSPONDER I RALLYCROSS
Det er krav om personlig transponder i NM og NC rundene i RC

Transpondere med nødvendig tilbehør kan kjøpes hos

Gundersen Motorsport AS (norsk importør av Mylaps)

http://www.gundersenmotorsport.no/lopsbil/mylaps-transpondere

eller bestilles hos AMB:  http://www.amb-it.com/sports-transponders-c-22_24.html

Transpondermontering – bruksanvisning

Informasjon

Førerlisens hastighet
Krav: Ved fullført Hastighetskurs (teori og praksis) blir det utstedt debutantlisens m/debutantkort. Som praksis godkjennes også 4 fullførte bilcrossløp (siste 2 år). Debutanter må starte i minst 2 approberte stevner i Norge. Stevnets juryleder skal på forhånd ha mottatt deltagerens debutantkort. Dersom kjøringen godkjennes påfører juryleder/løpsleder debutantløpet på kortet. Det kan godkjennes to heat (påskrifter) pr. stevne. Etter 4 påskrifter om godkjent debutantkjøring, sendes lisensen og debutantkortet til NBF. Disse erstattes da av ordinær lisens. Det er kun kjøring i heat/finaler som godkjennes. Bakkeløp blir ikke godkjent.

En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Rallycross junior
Rallycross junior kan delta med biler etter teknisk reglement for supernasjonal inntil 1600 ccm. Deltakere skal delta på H-lisens kurs, og gjennomføre praksiskjøring med instruktør fra NBF. Deltaker i rallycross junior klassen skal ved konkurranser ha med ledsager.
Fra det året en fyller 15 år, kan en delta på organisert trening.
Fra det året en fyller 16 år og til og med det året en fyller 21 år kan en delta i konkurranse og organisert trening i juniorklassen eller klasse for biler t.o.m. 1600 ccm og 1600 – 2000 ccm.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknad skjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknad skjema.
Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.

Teknisk reglement

Generelle regler for Hastighet (arrangør, bane, sikkerhet og teknisk)

Supernasjonal

§ 309 Teknisk reglement Rallycross Supernasjonal 2016 – 2018 (2017)
§ 310 Teknisk reglement Rallycross junior 2016 – 2018 (2017)
§ 311 Teknisk reglement Supercars nasjonal 2016-2018 (2017)

§ 600 Nasjonalt reglement for Rallycross (2017)

Norgesmesterskap Rallycross (2017)
Reglement Rallycross Jr. cup (2017)

Nasjonal Rallycross – NRC

§ 312 Teknisk reglement NRC (2017)
Måling av avstand til Restriktor
Dekkliste NRC 2016  (revidert 11.03.2016)  (Kun de dekkene som står på listen kan brukes i NRC, men det er fritt hvor man kjøper disse.)

§ 602 Reglement for Nasjonal Rallycross – NRC (2017)

Rallycross Historisk (RCH)

Teknisk reglement Historisk Rallycross (2017)
Prosedyre for godkjenning og dokumentasjon av Historisk Rallycross bil (2017)

Diverse

Transponder i Rallycross

Reglement for kontroll av katalysator
FIA godkjente katalysatorer
ASN godkjente katalysatorer

FIA’s tekniske regelverk for rallycross

Klassingsliste rallydekk (pr. 31.12.2014)

Guide til bruk av FHR i motorsport  

2015 teknisk reglement RCN (til bruk på kombiløp for de som ønsker å delta i Supercars Nasjonal 2 WD etter dette reglementet)

 

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie