Racing

Det konkurreres på permanente asfaltbaner over lengre distanser. Hastigheten er avgjørende for resultatet. I de fleste konkurranser kjøres det kvalifisering, hvor deltager med beste tid får beste startspor i finalen.

Det finnes klasser for de aller fleste inndelt etter bilmerker, biltyper, amerikanske biler, spesialbygde biler, formel-biler, standardbiler og sportsbiler. Flere av klassene er også inndelt etter motorvolum. Reglement for de forskjellige klasser finnes som publikasjoner fra NBF og som særtrykk, se www.bilsport.no klikk på Reglement.

Spørsmål vedr. Racing:

racing@bilsport.no   (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Racing NM sin egen hjemmeside.

Informasjon

Førerlisens Racing senior
Krav: Søker må gå racingkurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF. Søker må ha gyldig førekort for bil, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Søker vil da få en debutant lisens og må få godkjent 4 stk racingløp med fellesstart.
En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Førerlisens Racing junior
Krav: Søker må gå racingkurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.

GT klassene kan du delta fra det året en fyller 18 år.

GT4B  kan du delta fra det året en fyller 15 år.

Gatebil Ekstrem kan du delta fra det året en fyller 18 år.

Gatebil racing
kan du delta fra det året en fyller 18 år.

Formula Basic kan du kjøre fra det året du fyller 14 år

Seven Racing kan du delta fra det året en fyller 15 år.

I Formel bil
 kan junior delta det året en fyller 16 år.


Historisk racing

Bilsport har en lang historie å fortelle, noe som gjenspeiles her. Her benyttes historiske biler i konkurranser under et regelverk som bevarer deres spesifikasjoner for perioden, og forhindrer modifiseringer i ytelse og oppførsel som kan oppstå gjennom utnyttelse av moderne teknologi. Historisk motorsport muliggjør en aktiv feiring av bilens historie. Du kan delta fra det året en fyller 18 år.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknad skjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknad skjema.

Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen. Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklame rett.

Teknisk reglement

Generelle reglement

Generelle regler for Hastighet (arrangør, bane, sikkerhet og teknisk)

Reglement for Racingklasser :
Konkuransereglement Racing 2016 endret april
Teknisk_reglement_GT_1 og GT2 og Gt+ 2017
Teknisk_reglement_GT_3_og GT4_2017
Teknisk reglement GT5 2017

Balance of Performance decisions BGT GT4 V2 2014
Teknisk Reglement klasse 5 Formula Basic 2015
Teknisk reglement Seven Racing 2017
Infolisten Seven Racing 2017
Vedlegg til Seven Racing reglement
Teknisk Reglement Roofless Sportscar Racing 2017 endring 08042017
Infolisten Roofless Sportscar Racing 2017

Selvangivelse Racing GT biler alle klasser 2017

Diverse cuper 2015
NTCC Reglement 2016
Vedlegg til NTCC reglement se nederst på siden

Citroën DS3 – Teknisk 2014 v.1

Våler åpent langdistanse løp 2015
Presiseringer i forbindelse med Våler Open

Reglement for Gatebil 2016
BMW cup 2017
Reglement Corsa Italiana 2016-2018
Teknisk og konkurransereglement Porsche Club Norge 2016-2018
Tracday trening og cup 2015
Clubsport reglement 2015

 

Volvo Original

Reglement for historiske biler (FIAs Appendix K 2017 – engelsk)

FIAs Appendix J – of the period (for historiske biler – engelsk)

 

NTCC Vedlegg:
Thunder Cars Bilaga 1.1 Camaro vers.7 20140127-1
Thunder Cars Bilaga 1.2 Mustang vers.7 20140127
Thunder Cars Bilaga 1.3 LS3CC
Thunder Cars Bilaga 1.4 Challenger vers.2 20140127
Thunder Cars Bilaga 1.5 Broms
Bilag 1.7 2014
Bilag 6.1 Speil Mustang
Bilag 6.2 Bremseskjold
Bilag 6.3 Luftjekker
Bilag 6.4 Kjøling Bakaksel
Bilag 6.5 Bremser
Bilag 6.6 Cluch
Bilag 6.7 Bensintank

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie