Miljø

Miljømål

NBF har i sin strategi- og handlingsplan besluttet noen miljømål som skal bidra til en positiv utvikling av Norsk Bilsport.

  1. NBF skal implementere FIA sitt eget miljøsertifiseringsprogram (Ble sertifisert februar 2015).
  2. NBF skal videreføre sin sterke miljøprofil, påvirke og rettlede lisensinnehaver, arrangør og baneeier i å redusere bilsportens negative påvirkning av miljøet (kontinuerlig).
  3. NBF skal i løpet av 2014 registrere og definere sitt miljømessige fotavtrykk gjennom nye rutiner og øket miljøbevissthet.
  4. NBF skal etablere sporing av eget utslipp, og annen-hvert år evaluere og bestemme relevante og konkrete forbedringsmål.

NBF vil ivareta disse forhold på best mulig måte, og det er etablert noen virkemidler for å gjennomføre disse punkter i Strategi- og handlingsplanen.

For at miljø og klima skal kunne videreføres og reglementføres på en fornuftig måte i Norsk Bilsport, har miljøseksjonen det operative ansvaret for gjennomføring av NBFs miljømål.