Miljø

«Verdens mest miljøvennlige idrett»

Motorsport er av noen kalt «verdens mest miljøvennlige idrett». Årsaken er at motorsport er den eneste idretten som utvikler teknologi som gjør at klimagassutslippene går ned. Det internasjonale bilsportforbundet, FIA, har for lengst satt miljø på agendaen, og bestemte for mange år siden at motorsport skulle bli en del av løsningen for å få ned verdens klimagassutslipp og ikke en del av problemet.

-Motorsport har alltid vært et viktig forskningslaboratorium for bilindustrien, og mye av det som først utvikles i motorsport kommer senere på vanlige personbiler, noe som blant annet har bedret sikkerheten for vanlige bilister betraktelig. Konkurranse akselerer utvikling, og bilfabrikkenes satsing på for eksempel Formel E har allerede gjort vanlige elbiler mer effektive. I tillegg er motorsport en fantastisk markedsføringsarena for mer miljøvennlig teknologi, sier Atle Gulbrandsen fra Norges Bilsportforbund.

Formel E er en «elektrisk variant» av Formel 1 som ble lansert i 2014. Allerede er dette det bilsportmesterskapet med flest bilfabrikker involvert, og noen av verdens beste racerførere kjører i mesterskapet som arrangerer gateløp i noen av verdens største byer. I 2021 lanseres mesterskapet Extreme E, hvor det skal kjøres med elektriske terrengbiler på avsidesliggende steder hvor klimaendringer allerede gjør seg gjeldende. Dette for å få oppmerksomhet rundt klimaendringer og vise at elektrisk mobilitet er en av løsningene for å få ned verdens klimagassutslipp.

Det finnes også flere elektriske mesterskap i bilsport, og elektriske biler er på full fart inn i rallycross, hvor norske førere tradisjonelt har hevdet seg bra. I tillegg utvikles annen teknologi i bilsport som er bra for miljøet. Formel 1 har allerede verdens mest effektive hybridmotorer, og skal innføre et bærekraftig drivstoff i 2026. Et av alternativene er å fange CO2 for å lage et flytende drivstoff. I det tyske DTM-mesterskapet er planen å innføre elektriske biler som skal bytte batteri under depotstoppene.

Også i Norge jobbes det for å gjøre bilsport mer miljøvennlig. En elektrisk crosskart er allerede utviklet i Norge, Andreas Bakkerud har deltatt i den franske isbaneserien Trophee Andros med en elektrisk bil og flere utøvere har planer om å satse elektrisk.

I tillegg legger vi i Norges Bilsportforbund stor vekt på at alle arrangører skal begrense utslippene i forbindelse med løp og trening. Derfor har vi laget noen miljømål som du kan lese mer om her.

Nederst på siden kan du se nyheter om «utslippsfri» bilsport, og du kan også følge oss på Facebook: www.facebook.com/nbfmiljo

Miljømål

NBF har i sin strategi- og handlingsplan besluttet noen miljømål som skal bidra til en positiv utvikling av Norsk Bilsport.

Bilsporten følger de trender og utvikling som er knyttet til kommersielle forhold innen bil og transport i samfunnet. Offentlige myndigheter både i Norge og Europa har klare mål om et fossilfritt transportmønster innen 2030, dette vil også påvirke norsk bilsport, i større eller mindre omfang.
NBF kjenner ikke i dag til forhold som vil dempe våre ambisjoner om vekst i strategiperioden, men trendene og varslene er klare og må tas på alvor.

 • NBF vil i fremtiden styrke arbeidet med en bærekraftig utvikling for all vår virksomhet. Det vil trolig være avgjørende for en fortsatt positiv utvikling av norsk bilsport.
 • NBF vil arbeide for at alle deler av norsk bilsport tar utfordringene knyttet til miljø, som
  for eksempel luftforurensning fra forbrenningsmotorer og støy fra våre anlegg, på
  alvor og at forbundet i samarbeid med klubbene etablererer gode tiltak for å redusere
  de miljømessige utfordringene knyttet til vår aktivitet.
 • NBF skal utfordre leverandører til sporten til å gjøre det samme. Sammen skal vi sørge for en mer bærekraftig bilsport.
 • Tilrettelegging for bruk av elektriske kjøretøy vil være avgjørende for å lykkes med å møte miljøutfordringene. NBF vil jobbe med å øke kompetansen knyttet til ny teknologi slik at klubber og utøvere får den hjelpen de trenger for å kunne bidra til lokale tiltak.
 • Seksjonene skal være proaktive i forhold til innføring av grener og klasser med elektrisk drevne biler. Det bør søkes samarbeid med relevante interesseorganisasjoner innenfor elbil-segmentet

NBF vil ivareta disse forhold på best mulig måte, og det er etablert noen virkemidler for å gjennomføre disse punkter i Strategi- og handlingsplanen.

For at miljø og klima skal kunne videreføres og reglementføres på en fornuftig måte i Norsk Bilsport, har miljøseksjonen det operative ansvaret for gjennomføring av NBFs miljømål.

Nyheter