Norges Bilsportforbund

Mandat

Norges Bilsportforbund (NBF) er anerkjent av Statens Vegvesen som motorsportforbund som organiserer, kontrollerer og overvåker bilsportsvirksomhet i regi av klubber tilsluttet NBF.

Federation Internationale de l’Automobile (FIA), som er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) de sportslige rettigheter (Sporting Power) og mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge.

FIA har delegert dette mandat (Sporting Power) videre til Norges Bilsportforbund.

Årsmøtet i Norges Bilsportforbund (NBF) består av delegater  fra
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
Norsk Motor Klubb (NMK)
Frittstående Motorsportklubber (FMK)
Kristiansand Automobil Klubb (KAK)

Den daglige driften foregår ved NBFs sekretariat på Bryn i Oslo.