Norges Bilsportforbund

Mandat

All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes av Norges Bilsportforbund (NBF).

Federation Internationale de l’Automobile (FIA), som er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge.

KNA har delegert dette mandat videre til Norges Bilsportforbund.

Årsmøtet i Norges Bilsportforbund (NBF) består av delegater  fra
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
Norsk Motor Klubb (NMK)
Frittstående Motorsportklubber (FMK)
American Car Club of Norway (AMCAR)
Kristiansand Automobil Klubb (KAK)
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK)

 

Den daglige driften foregår ved NBFs sekretariat på Bryn i Oslo.