Norges Bilsportforbund

Mandat

Norges Bilsportforbund (NBF) er anerkjent av Statens Vegvesen som motorsportforbund som organiserer, kontrollerer og overvåker bilsportsvirksomhet i regi av klubber tilsluttet NBF.

Federation Internationale de l’Automobile (FIA), som er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) de sportslige rettigheter (Sporting Power) og mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge.

FIA har delegert dette mandat (Sporting Power) videre til Norges Bilsportforbund.

Norges Bilsportforbund (NBF) består av:
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
Norsk Motor Klubb (NMK)
Frittstående Motorsportklubber (FMK)
Kristiansand Automobil Klubb (KAK)

Den daglige driften foregår ved NBFs sekretariat på Bryn i Oslo.