Norges Bilsportforbund

Mandat

All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes av Norges Bilsportforbund (NBF).

Federation Internationale de l’Automobile (FIA), som er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge.

KNA har delegert dette mandat videre til Norges Bilsportforbund.

Årsmøtet i Norges Bilsportforbund (NBF) består av delegater  fra
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
Norsk Motor Klubb (NMK)
Den daglige driften foregår ved NBFs sekretariat på Bryn i Oslo.