Forenklede konkurranseformer

Det er utarbeidet regelverk til forenklede konkurranseformer som kan gjennomføres på enkle måter og med få mennesker tilstede.

  1. Konkurranseformer med begrenset antall deltagere på banen samtidig
  2. Konkurranseformer som forholder seg til dagens krav i forhold til Regjeringens smittevern tiltak.
  3. Konkurranseformer rettet mot økt folkehelse og perspektiv for god mental helse
  4. Konkurranseformer som har samme sikkerhetsnivå som en organisert trening.

Forenklede konkurranseformer er konkurranser som kan kjøres på alle baner, gjerne som en del av en eksisterende trening eller banedag. Konkurransen kan brukes som et ledd i klubbens rekrutterings arbeid eller som en spiss på treningen for de vanlige lisensierte bilene. Klubbene kan organisere dette som et klubbløp, et åpent løp, et rekrutteringsløp eller kombinasjoner av dette.

 

Mer informasjon om retningslinjer for gjennomføring finner du her:

Forenklede konkurranseformer

Søknad- og rapportskjema for arrangør finnes her:

Søknadsskjema i word-format

Søknadsskjema i pdf-format

Rapport i word-format

Rapport i pdf-format