Historikk

Norges Bilsportforbund ble stiftet i 1932. Det var bilorganisasjonen Det var Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) som var stifter, og som like etter inviterte NAF og NMK med som medlemmer.

Før dette hadde KNA arrangert tidenes første billøp i Norge allerede i 1912. Det var et israce på Bunnefjorden sør for Oslo. Mens man i dag arbeider intenst med markedsføring for å få publikum til bilsporten var situasjonen en ganske annen den gang. Det kom 10.000 mennesker til løpet på Bunnefjorden. Alt ble kaos og løpet måtte avlyses. Arrangøren fikk kritikk i media for å ha drevet en for omfattende markedsføring av løpet! En problemstilling som er ganske vanskelig å fatte i dag.

Det gikk to år før KNA igjen forsøkte seg som billøpsarrangør. Da valgte man også å bytte fra baneløp til pålitelighetsløp. Med start fra Frogner Stadion i Oslo 21. juni 1914 ble det kjørt løp fra Oslo over Grua, til Hønefoss, Kongsberg, Skien, Larvik og Drammen. Det ble en suksess. Igjen var publikumsinteressen stor, og store folkemengder møtte frem langs løypa.

Etter hvert ble Norges Automobilforbund (NAF) og Norsk Motor Klubb (NMK) også stiftet. Derfor valgte KNA i 1932 å invitere med disse da man dannet Nevnden for Automobilsport i Norge, dagens Norges Bilsportforbund. Fra 2017 valgte NAF å trekke seg ut av norsk bilsport.

Det er fortsatt KNA som har den internasjonale representasjonen for bilsport i Norge gjennom Federation Internationale de l’Automobile (FIA), men denne er delegert til NBF. FIA er det internasjonale bilsportforbundet som administrerer alle internasjonale mesterskap.

Utviklingen har vært stor for bilsporten i Norge. I dag er det Bilcross som er den største grenen her i landet, en enklere utgave av rallycross. Det er 5 500 førere med helårslisens i norsk bilsport, mens rundt 13 000 løser engangslisens i løpet av et år. Det arrangeres rundt 470 løp og motordager av rundt 130 klubber rundt i landet. Norsk Motor Klubb (NMK) er den største aktøren i norsk bilsport med sine mange driftige lokale klubber.

Internasjonalt har Norge alltid vært i føringen i rallycross, og en rekke norske førere har høstet mange triumfer. Martin Schanche er av de mest kjente og i sin lange karriere ble han Europamester seks ganger fra 1978 og 1995.
I 2014 ble Petter Solberg tidenes første verdensmester i rallycross, noe han gjentok i 2015. Dette skjedde etter at Petter Solberg virkelig satte Norge på det internasjonale kartet da han ble verdensmester i rally 2003.

I 2015 sørget Fredric Aasbø for at Norge også fikk en verdensmester i den forholdsvis nye grenen, drifting.