Bilcross

10265375_659342970802787_997824553302027107_oBilcross er hastighetskonkurranse for biler på permanent bane med grus eller delvis fast dekke. Bilcross kjennetegnes ved at bilene skal være rimelige i innkjøp, og at deltagerne forplikter seg til å selge bilen for en pris fastsatt i Bilcross-reglementet, hvis det under et stevne kommer inn bud på bilen innen en fastsatt tidsfrist. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg.

Spørsmål vedr. bilcross:

bilcross@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Informasjon fra Bilcrosseksjonen 1-14

Informasjon fra Bilcrosseksjonen 2 – 13
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 1 – 13

Informasjon fra Bilcrosseksjonen 1 – 12
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 1 – 11
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 5 – 10
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 4 – 10
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 3 – 10
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 2 – 10
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 1 – 10
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 2 – 09
Informasjon fra Bilcrosseksjonen 1 – 09

Informasjon

Førerlisens
Krav: Det kreves ingen kurs, men det kreves gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Kun utfylt søknad skjema.

Førerlisens junior
Krav: Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.Kan løse lisens fra det året man fyller 16 år og kan kjøre med junior lisens ut det året man fyller 18 år

Førerlisens junior kun trening
Krav: Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi. Kan delta fra det året man fyller 15 år, lisensen gjelder kun for trening, IKKE løp.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser Art. 9.5.

Debutant
Man kan velge å stille som debutant. Som debutant får man ingen poeng eller premie. Dette er en ordning for fortrinnsvis nye førere og arrangøren har rett til å avvise påmeldte i debutantklassen hvis disse er erfarne BC førere.

Engangslisens
Det gis anledning til å delta med engangslisens i bilcrossløp. Fører som deltar med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres, med unntak av klubbløp (se Generelle bestemmelser Art. 9.6). Engangslisens skal kjøpes hos den enkelte arrangør. Det er arrangørens ansvar å ha blokker med disse til salgs. Juniorer kan ikke delta på engangslisens.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil må årskontroll og søknad skjema fremlegges. Ved fornyelse eller eierskifte av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF. Ved tap av vognlisens kreves ny årskontroll av bilen.

Reklame
Reklame for Bilcross går på person, og er en engangsavgift. Utfylt søknadsskjema og kvittering på betalt avgift (må forhåndsbetales) sendes NBF.

Bilcross junior er fritatt fra reklamelisens.

Teknisk reglement

Generelle regler for Hastighet (arrangør, bane, sikkerhet og teknisk)

§ 313 Teknisk reglement bilcross (2017)

§ 603 Konkurransereglement Bilcross (2017) (endret 2017-01-23)

Retningslinjer Timesløp

 

Retningslinjer for svenske deltagere på løp i Norge

Guide til bruk av FHR i motorsport

 

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie