Drifting

Drifting er en kjøreteknikk hvor en fører lar bakhjulene kontrollert sladde og der føreren må motstyre bilen rundt en trasè eller bane. Vanligvis blir kjørelinjen, som er designet av Arrangørens Løpsleder i samarbeid med fagdommerne, laget ut ifra en linje som gir høyest hastighet og vinkel som en bil er i stand til å beherske.

Kriterier for dømming i en konkurranse kan være:

A. HASTIGET
Hastighet er en ikke- subjektiv  kriterie. Hastighet brukes ved å overvåke en førers hastighet på en bestemt del av banen. Hver bane kan ha flere hastighetsområder , men bare ett område  vil bli brukt i dømmingen .

B. VINKEL
Den maksimale driftevinkelen en sjåfør kan opprettholde og kontrollere gjennom den definerte linjen.

C. LINJE
Driftelinjen er definert som den ideelle linjen bilen må følge og er merket med  indre ”clipping points”  og ytre ”clipping zones”. Den definerte linjen blir satt av arrangørens Løpsleder i samarbeid med fagdommerne under konkurransen på hver enkelt bane.

D. STIL/SHOW
Stil/show en den mest subjektive delen av førerens kjøring. Stil/show er akkurat hva det høres ut som : Førerens  helhetlige evne til å føre bilen gjennom de spesifikke bedømmelseskriteriene og vise seg frem på den mest  personlige og individuelle måten . Det er essensen av stil/show . Aggressiv kontraføring , nærhet til murer, ekstrem vinkel og ekstrem nærhet til lederbilen ( twin-kjøring)  er eksempler på hvordan personlige kjørestil kan bli vist frem .

Spørsmål vedr. drifting:

drifting@bilsport.no   (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Teknisk reglement

NBF Generelle bestemmelser finner du her

Startnummer
For å få startnummer i årets serier må hver utøver sende en mail til foererforeningen@gmail.com med sitt Lisensnummer.
Spørsmål rundet dette kan rettes til Norsk Drifting Fører Forening pr e-post: foererforeningen@gmail.com

Spesialreglement for Drifting:

Gule sider: Arrangør bane-og sikkerhetsbestemmelser. 2017
K
rav til førstehjelpstjeneste, organisert trening, lisenser.

Grønne sider: Teknisk reglement 2017 Endret 22.02.2017
Klasseinndeling, teknisk bestemmelser konkurranse Drifting, tekniske bestemmelser trening Drifting.
Vedlegg 1: Informasjon om SFI-sertifisering. 24.01.2017.

Grå sider: Nasjonalt konkurransereglement 2017
Gjennomføring av en konkurranse.

Blå sider: Mesterskapsreglement  2017
Gjennomføring av Norgesmesterskap og Norgescup

 

 

Reglement Burnout 2016
T
eknisk reglement, Arrangements reglement, forslag til gjennomføring.

Driftingseksjonen 08.01.2016

 

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie