Forsikringer

Forsikringer

Norges Bilsportforbund(NBF) har i en rekke år hatt en forsikringsavtale med If Skadeforsikring. If er NBFs direkte samarbeidspartner. Vi har tre former for forsikring:

  1. En bilansvarsforsikring
  2. En kollektiv ulykkesforsikring
  3. En arrangøransvarsforsikring

1.Bilsportforbundet har tegnet en kollektiv bilansvarsforsikring for alle biler, registrerte og uregistrerte, i trening og billøp som er godkjent av NBF og arrangerte av en av NBFs medlemsklubber.

         Forsikringen omfatter: Deltagernes ansvar i henhold til bilansvarslovens § 4.

         Bilansvarslovens 2c oppheves.

  • Unntatt fra forsikringen er ansvar for:
  • Skade på fører og andre som befinner seg i eller på kjøretøyet,
  • Skade som deltagerne volder på hverandre,
  • Skade på leiet område som bane, tribune, gjerde etc.

2.En kollektiv ulykkesforsikring

Skade på fører og andre som befinner seg i eller på kjøretøyet er ikke dekket på bilansvarsforsikringen. Av den grunn er alle som har løst lisens og som deltar i løp eller trening godkjent av NBF omfattet av en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen omfatter den eller de som er angitt som forsikret person eller forsikret gruppe i forsikringsbeviset. Det er en forutsetning at vedkommende er medlem av norsk folketrygd. Utenlandske deltagere med norsk lisens må tegne egen ulykkesforsikring.

Se her hva forsikringen inneholder 

3.Arrangøransvarsforsikring

Forsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvaret som NBF og klubber som arrangerer eventer i regi av NBF kan komme i, med i alt kr. 10 millioner nok pr. skadetilfelle.

 

LøpsformPremie kr. Funksjonærforsikring pr. løp/trening
Racing130,- pr bil/pr.løp900,-
Rallycross130,- pr bil/pr.løp900,-
Rally130,- pr bil/pr.løp900,-
Offroad Racing130,- pr bil/pr.løp900,-
Dragracing130,- pr bil/pr.løp900,-
Bilcross60,- pr bil/pr.løp450,-
Crosskart60,- pr bil/pr.løp450,-
Street Legal60,- pr bil/pr.løp450,-
Drifting60,- pr bil/pr.løp450,-
Biltrial60,- pr bil/pr.løp450,-
Terreng touring10,- pr bil/pr.løp225,-
Autoslalåm10,- pr bil/pr.løp225,-
Regularity10,- pr bil/pr.løp225,-
Karting10,- pr bil/pr.løp225,-
Dragrace jr.10,- pr bil/pr.løp225,-
Veteranbilsport10,- pr bil/pr.løp225,-
TRENINGFORSIKRING
Trening/Motordag30,- pr bil/pr. trening225,-
Helårs Treningsforsikring bane1630,-
Helårs treningsforsikring bane, redusert pris fra bane nr.21020,-

Premiens størrelse, innbetalings- og rapportordning er denne for arrangør- og føreransvarsforsikring:

 

Eventuelle helårspoliser må avtales med NBFs sekretariat. Premiebetalingen for enkeltløp og trening må sendes innen 5 dager etter arrangementet. Eventuelle skade/ulykker må NBF straks orienteres om, og skademeldinger må sendes NBF for videreekspedisjon (Skjema for skademelding rekvireres fra NBF eller lastes ned her).

if Skademeldingsskjema

If bekrefter at If ikke vil søke regress mot sjåfør/eier av kjøretøy forsikret i IF ved en bilansvarsskade med hjemmel i MOT 1-8 pkt 4.3.1 jf pkt 7 7 , selv om bilen har blitt benyttet i forbindelse med fartsløp i Europa. Dette gjelder kun hvis skaden dekkes av det aktuelle lands bilansvarslov og kun i forbindelse med konkurranse eller trening arrangert i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement og approbert av FIA, og/eller i samsvar med det respektive lands sportsreglement og approbert av landets FIA-tilsluttede bilsportsmyndighet.