Norwegian Rally Drivers Club

Litt om Rally-Klubbens historie.

 

Skrevet av Bjørn Lie, mars 2008

Klubbens navn er Rally-Klubben – The Norwegian Rally Drivers Club.  Slik står det i vedtektenes § 1.  Klubben ble stiftet i Monaco umiddelbart etter 1952 utgaven av Rallye Monte-Carlo.  Nærmere bestemt på hotell Hermetage, rom 318 den 29. januar 1952.

I 1952 hadde ni norske lag deltatt blant de 328 startende lagene.  Beste norske lag ble Per Bergan/Konrad Bryde (Peugeot 203) på 33. plass.  På stiftelsesmøtet ble Konrad Bryde klubbens første formann.  Arne Syversen viseformann og styremedlemmer ble Helge Mikkelsen og Per Bergan.  Haakon Isdahl fikk i oppdrag å utarbeide vedtektene.

Konrad Bryde var Rally-Klubbens formann i de syv første årene.  Klubben var tuftet på norsk deltakelse i Monte-Carlo.  All aktivitet var rundt dette rallyet.  Det var ikke enkelt å bli tatt opp som medlem.  Skulle en søke om medlemskap måtte en ha kjørt i Monte-Carlo og mer til. To faddere og avstemming om opptak samt obligatorisk medlemskap i KNA var vanlig opptaksprosedyre.  50 – 60 medlemmer var det vanlig medlemstallet opp til midten på 70-tallet.

Når tilleggsreglene for neste års Rallye Monte-Carlo kom ut så startet kartmøtene i Rally-Klubben.  Norge er en del av historien til Rallye Monte-Carlo.  Stavanger var tidlig et av startstedene.   Etter gjenopptakelsen av rallyet etter pausen fra 1939 til 1949 var Oslo igjen et av startstedene.  Norske deltakere var jevnt over mange fra år til år.  Etter at Rally-Klubben ble startet så økte antall norske lag betraktelig.  Rallyet fikk begrensning på 3 – 400 startende lag og den årlige norske kvoten var forholdsvis stor pga Norges gode historie i rallyet.

Rallye Monte-Carlo har alltid hatt god media dekning.  På 50 og 60 tallet var Aftenpostens legendariske motorsport journalist, Odd Pettersen, alltid sikret rikelig med spalteplass for å følge rallyet.  Og en Oslo start uten bred dekning i Filmavisen var utenkelig.  NRK radio hadde daglige rapporter fra rallyet.

I Monaco var de norske deltakerne både synlige og kjent.  Konrad Bryde hadde prins Rainers orden.  Det var alltid et norsk bord på premieutdelingen på (gamle) Sporting Club.  Baren Tip Top var, den gang som nå, den norske stamkafeen etter rallyet.

Etter hjemkomst holdt Rally-Klubben fest i festsalen på KNA hotellet.  En fest hvor også ektefeller var med.

Rekken av formenn etter Konrad Brydes syv år var Nils Hagen (1960-62), Armin Skotvedt (1963-64), Ragnar Busch (1965), Haakon Isdahl (1966-68), Karl G. Paulsen (1969), Sverre Bryde (1970-73), Ole Marius Stamnes (1974-78).

Utenfor KNA hotellet den 19. janunar 1973 kl 10 går starten for siste gang fra Oslo i det tradisjonelle Rallye Monte Carlo.  Walter Røhrl/Jochen Berger (Opel Commodore) med startnummer 22 er først av gårde i Parkveien.  47 lag av 279 hadde valgt Oslo som startsted dette året.

Rallye Monte Carlo 1973 var også den første runden i FIAs ny innstiftede VM i rally. Den aller første VM runden startet altså i Oslo denne dagen.

Ved at Oslo som startsted falt bort og at rallystoppen kom i Norge ved inngangen til 1972 så sank den norske Monte-Carlo deltakelsen mye.  Helt borte ble den imidlertid ikke.  Det var alltid noen norske lag med i rallyet inn på 90 tallet.   Men Rally-Klubben stoppet opp på midten av 70 tallet.  Konrad Bryde gjorde et forsøk oppstart i 1982 uten at klubben kom i gang igjen.

I 1985 begynte det å skje noe ved at det under en opprydding etter Konrad Brydes bortgang (i 1984) kom for en dag en bankbok tilhørende Rally-Klubben.  På bakgrunn av dette funnet ble klubb medlemmer, etter siste kjente liste, ble samlet til klubb finansiert middag. Formålet var å avrunde klubbens eksistens og midler.

Imidlertid viste denne samlingen seg å være en stor suksess med tanke på den felles rally interessen de tilstedeværende hadde.  Og igjen dreide det meste av praten seg om Rallye Monte-Carlo.  Denne klubben kunne de bare ikke legge ned med all dens historie.  Så i stede ble Arild Antonsen oppnevnt som klubbens sekretær. Finn R. Jacobsen kom på plass som formann, en posisjon han holdt helt til sin bortgang 2007.  Truls Johansen tok vervet som styremedlem fra 1985 og overtok som formann i 2007.

I september 1986 har den nye sekretæren tilpasset de tidligere vedtekter med 25 års utvikling siden den første utgaven.  Men fortsatt er § 1 den samme og likedan mange av de øvrige paragrafene.  Opptak av nye medlemmer styrebehandles fortsatt etter kriterier i den reviderte § 2.  Forholdet til internasjonale rally må fortsatt være der før medlemskap, og Monte-Carlo er fortsatt en sentral interesse.  Det sosiale aspektet har tatt noe mer plass og det er stort sett to møter pr. år.  Medlemstallet er i dag ca 130.

I 1988 begynner en ny billøps form under navnet challenge.  Monaco blir fort populær som målsted for denne nye bilsport grenenen.  Monte-Carlo Winter Challenge blir arrangert første gang i 1990, men av en engels arrangør.  Året etter er Oslo et av to startsteder i Monte-Carlo Winter Challenge.  20 – 30 biler starter etter det årlig i januar fra Oslo med Monaco som mål.

Bilklubben i Monaco, ACM (Automobilclub de Monaco), er fram til 1998 positive til den engelske arrangøren.  Men fra 1998 ville ACM selv starte med challenge og arrangerte den første utgaven av Rallye Monte-Carlo Historique.  Det ble en umiddelbar suksess for ACM når det gjelder deltaker interesse. Årlig melder nesten 500 lag seg på og 330 får plass i startlisten. Oslo er startsted annet hvert år med København.  Den norske deltakelsen ligger årlig på overkant av 20 lag.  Hittil har 18 år med challenge løp til Monaco, og oftest med Oslo start, resultert i 345 norske startnummer i listene.  En stor andel av Rally-Klubbens aktive medlemmer utgjør mange av disse navnene.    Oslo blir startsted i Rallye Monte-Carlo Historique 2009.