Dragrace

Dragrace er en akselerasjonskonkurranse over 1/4 engelsk mil (402,33 m). To og to konkurrerer mot hverandre i hver sin bane på en rett strekning. Vinner i hver enkelt klasse kåres etter utslagsmetoden.
Klassene er oppdelt etter drivstofftype, motorvolum og spesialregler. I enkelte klasser har bilene opp mot 8000 Hk med en toppfart over 500 km/t. Mer informasjon finnes i NBF-publikasjonen «Dragrace bok.»

Spørsmål vedr. Dragrace:
dragrace@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Informasjonsskriv nr. 1 – 13

Informasjon

Førerlisens Dragrace
Krav: Søker må gå kurs bestående av teori og praksis del som holdes i regi av NBF.
Det krever gyldig førerkort klasse B, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.

Førerlisens Street Legal
Kreves ingen kurs, men søker må inneha førekort klasse B, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Kun utfylt søknadskjema.

Dragrace junior
Krav: det kreves bestått teori kurs og 3 godkjente drag med aktuell bil, Dragrace junior kan kjøres fra det året man fyller 8 år, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.

Vognlisens Dragrace
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil eller eierskifte må søknad om Vognlisensskjema fylles ut sammen med teknisk årskotrollskjema sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse sammen med teknisk årskontrollskjema.

Vognlisens Street Legal
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i løp. Vognlisens for ny bil eller ved eierskifte må søknad om vognlisens fylles ut og kopi av vognkort vedlegges. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens Dragrace
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.
For Dragrace junior og Street Legal gjelder ikke reklameavgiften.

Teknisk reglement

§605_Reglement_for_dragrace2017
§606_Reglement_for_dragrace2017
607-609_Bane_og_sikkerhetsbestemmelser2017
§610-612_Bestemmelser_om_vognlisen_reklame_teknisk_kontroll2017
614_Generelle_tekniske_bestemmelser2017 endrett 23032017
615_Junior_arangørbestemmelser_dragracing2017 endrett 23032017
§616_junior_ teknisk_dragster2017
§617_Teknisk_reglemnet_sportman_junior_cars2017
§618_Teknisk_reglement_sportman_junior_dragster2017
§619_Reglement_for_street_legal2017
§620_Teknisk_reglement_for_street_legal_2017
§621_1-8_mile_et_racing_ved_street_legal_arrangement2017
§622_Teknisk_reglement_for_et_racing2017
623_Teknisk_reglement_for_super_street2017 endrett 23032017
624_Teknisk_reglement_for_super_gas2017endret 23032017
625_Teknisk_reglement_for_super_comp2017 endrett 23032017
§626_Teknisk_reglement_for_pro_street2017
§627_Teknisk_reglement_for_street 10.5 2017
§628_Teknisk_reglement_for_competition2017
§630_Historisk_dragracing2017 §632_norgesmesterskap2017
§631_Konkurransereglement_for_dragrace2017 endrett 23032017
§632_Norgesmesterskap2017

Nitrometan Norges Bilsportforbund  dette reglementet gjelder sammen med konkurransereglementet på alle stevner hvor Nitrometan blir brukt.

 

2013 HRHS final

Eksempel på haltende stige – Pro (§ 631.9)
Eksempel på haltende stige – ET handicap og Sportsman (§ 631.9)

FIA § 4.11 Bur Skisse og mål
Guide til bruk av FHR i motorsport

§304 Gen. tekn. sikkerhetsbest. for rally og hastighetsløp 2017

www.eurodragster.com

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie