Grafisk profil

Logoen skal alltid gjengis proporsjonalt og i de fargene definert dokumentet.
Det er også utformet en helt hvit og en helt sort variant av logoen, til bruk når farger ikke er en
mulighet.

Retningslinjer for bruk av farger i Norsk Bilsports visuelle identitet

SIKKER AVSTAND
Definerer minimums avstanden fra logoen til kanten på formatet den er plassert på, eller til andre elementer.
Sikker avstand skal minst være tilsvarende bredden til bokstaven B i logoen.

Retningslinjer for sikker avstand

UNNTAK
Sikker avstand kan reduseres hvis logoen skal brukes på svært små formater, der den i så fall ville ha blitt for liten til å oppfattes tydelig. I slike tilfeller skal man likevel etterstrebe å ha så stor sikker avstand som
mulig.

Norsk Bilsport – hovedlogo

png-filer: RGB
pdf-filer: CMYK (trykk/print)

Norsk Bilsport hovedlogo                 png-format    pdf-format
Norsk Bilsport hovedlogo – hvit      png-format    pdf-format
Norsk Bilsport hovedlogo – sort      png-format    pdf-format

Norsk Bilsport – Bilsport for alle

png-filer: RGB
pdf-filer: CMYK (trykk/print)

Bilsport for alle                                  png-format    pdf-format
Bilsport for alle – flat                        png-format    pdf-format
Bilsport for alle – hvit                       png-format    pdf-format
Bilsport for alle – sort                       png-format    pdf-format

Norsk Bilsport – grenlogo

png-filer: RGB
pdf-filer: CMYK (trykk/print)

Det er utformet en helt hvit og en helt sort variant av logoen, til bruk når farger ikke er en mulighet.
Det er i tillegg utformet en flat logo til bruk når fargegradering ikke lar seg gjøre.
Disse kan fåes ved å sende e-post til vera.bakke.andresen@bilsport.no

Autoslalåm:                                         png-format     pdf-format
Bakkeløp:                                             png-format     pdf-format
Bilcross:                                               png-format     pdf-format
Crosskart:                                            png-format     pdf-format
Dragrace:                                             png-format     pdf-format
Drifting:                                               png-format     pdf-format
Karting:                                               png-format     pdf-format
Offroad:                                               png-format     pdf-format
Racing:                                                 png-format     pdf-format
Rally:                                                    png-format     pdf-format
Rallycross:                                           png-format     pdf-format
Shortcar:                                              png-format     pdf-format

Norsk Bilsport – Mesterskapslogo

Logoene skal brukes i forbindelse med Norsk Bilsports mesterskapsløp (NM og NC).

png-filer: RGB
pdf-filer: CMYK (trykk/print)

Det er utformet en helt hvit og en helt sort variant av logoen, til bruk når farger ikke er en mulighet.
Det er i tillegg utformet en flat logo til bruk når fargegradering ikke lar seg gjøre.
Disse kan fåes ved å sende e-post til vera.bakke.andresen@bilsport.no

NM

Autoslalåm:                                       png-format     pdf-format
Bakkeløp:                                           png-format     pdf-format
Crosskart:                                          png-format     pdf-format
Dragrace:                                           png-format     pdf-format
Drifting:                                             png-format     pdf-format
Karting:                                              png-format     pdf-format
Racing:                                               png-format     pdf-format
Rally:                                                  png-format     pdf-format
Rallycross:                                         png-format   pdf-format
Shortcar:                                            png-format     pdf-format

NC

Crosskart:                                          png-format     pdf-format
Drifting:                                             png-format     pdf-format
Karting:                                              png-format     pdf-format
Offroad:                                             png-format     pdf-format
Racing:                                               png-format     pdf-format
Rally:                                                  png-format     pdf-format
Rallycross:                                         png-format     pdf-format