Offroad

Det finnes flere konkurranseformer innen offroad – fra enkle ferdighetsprøver for standardbiler til ekstreme konkurranser med spesialbygde monsterbiler.

For spørsmål vedr. Offroad: offroad@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Informasjon

Bilsportkonferansen 2016

 

Møte mellom seksjonen og formula førere

Datoer til arrangørene som ønsker å søke NC for 2016

Arrangørsøknad Offroad

Kurs eller oppdatering for Funksjonærer
Kurs datoer for nye eller oppdatering Funksjonærer

Lisens informasjon
Lisens priser, søknadskjema fører og Vogn, og Arrangørsøknad

Teknisk kontroll skjema Offroad
Teknisk kontrollskjema Terreng Touring


Autoriserte Funksjonærer

Terminliste

Medisinsk håndbok
Miljøhåndbok

 

Oppsumering så langt i år 2014

Referat møte i skien 06.september 2014

Teknisk reglement

Det nasjonale sportsreglementet – generelle regler

Vedlegg A Doping og bruk av rusmidler

 

§ 900_generell arrangørbestemmelser_2017

§ 901-902_generell bestemmelse om fører og vognlisens_2017

§ 910_reglement_terreng_touring_2017

§ 911_reglement_offroad_challenge_2017

§ 912_reglement_biltrial_2017

§ 913_reglement_offroad_cross_2017

§ 914_reglement_formula_sport_2017

§ 915_reglement_formula_offroad_2017

§ 916_reglement_monster_race_2017

§ 927_reglement_UTV_2017

 

§ 920_teknisk_reglement_terreng_touring_2017

§ 921_teknisk_reglement_offroad_challenge_2017

§ 922_teknisk_reglement_biltrial_                     – Endring 23. mars 2017

§ 924_teknisk_reglement_formula_sport_2017

§ 925_teknisk_reglement_formula_offroad_2017

§ 926_teknisk_reglement_monster_race_2017

 

§ 950_norgescup_biltrial_2017               – Endring 20. mars 2017

§ 960_norgescup_formula_offroad_2017

 

NEZ Formula Offroad 2017

 

Formula Offroad Working Groupe

 

 

 

 

 

 

 

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie