Talentutvikling

NBF Talentutviklingsprogram ble lansert i 2008 med målsetting om å heve nivået til unge bilsportsutøvere ved bruk av et profesjonelt støtteapparat, treningssamlinger og programmer som skal stå til utøvernes disposisjon.

Konseptet er bygget opp i to trinn som fanger de viktigste stadiene innen et talents utvikling, alt fra bredde- til elitesatsing.

Ved bruk av bl.a. spesialisert fagkompetanse, skal unge førere hjelpes til å nå sine mål inne bilsporten.

 

BREDDESATSING

Ingen elite uten bredde! Breddesatsingen til NBF Talentutvikling er grunnleggende for å skape en idrettskultur blant bilsportutøvere allerede fra ung alder.

Det arrangeres to weekendsamlinger i Bærum, en på våren og en senhøstes. Tema på samlingene er basistrening, foredrag i plenum med aktuelle temaer i tillegg til sosialt samvær på tvers av bilsportgrener. Utøverne betaler en  mindre deltageravgift som tilbakeføres til langveisfarende i form av reisestøtte.

NBF Talentutvikling tilbyr klubber support i form av treningssamlinger og kurs, de mest aktive kan bli en Pilotklubber og motta hjelp til å komme i gang med lokale aktiviteter. I tillegg avholdes det treningssamlinger/kjørekurs for utvalgte bilsportgrener som gokart og junior crosskart.

ELITESATSING – TEAM NORWAY

Ingen bredde uten elite! Elitegruppen Team Norway er vårt junior landslag bestående av et begrenset antall utvalgte utøvere. Disse skal ha en målbevisst satsing mot en internasjonale karriere og med et internasjonalt program.

Team Norway utøvere mottar pisset personlig oppfølging og skreddersydd opplegg basert på  individuelle behov. Vår fagkompetanse vil bidra til at alle områder er sikret for en internasjonal satsing. Vi skal bidra til at utøverne når sine mål, det vil derfor være tett kontakt mellom utøver og trenere/sportssjef i NBF Talentutvikling.

Alle utgifter til bruk av fagkompetanse og deltagelse på treningssamlinger og tester i regi av NBF Talentutvikling dekkes av NBF. Det vil på dette trinnet være muligheter for økonomiske støtteordninger.

I 2017 ble det etablert en utviklingsgruppe som et supplement til Team Norway. Her finner en unge utøvere «på vei» mot en målbevisst internasjonal satsing.

Hvem Team Norway består av kan du se mer om i menyen til høyre.