Talentutvikling

NBF Talentutviklingsprogram ble lansert i 2008 med målsetting om å heve nivået til unge bilsportsutøvere ved bruk av et profesjonelt støtteapparat, treningssamlinger og programmer som skal stå til utøvernes disposisjon.

Konseptet er bygget opp i to trinn som fanger de viktigste stadiene innen et talents utvikling, alt fra bredde- til elitesatsing.

Ved bruk av blant annet spesialisert fagkompetanse, skal unge førere hjelpes til å nå sine mål innen bilsporten.

Mer konkret vil det si å skape flere internasjonale mestere og profesjonelle bilsportutøvere fra Norge.

BREDDESATSING

Ingen elite uten bredde! Breddesatsingen til NBF Talentutvikling er grunnleggende for å skape en idrettskultur blant bilsportutøvere allerede fra ung alder.

Det arrangeres to weekendsamlinger, en på våren og en senhøstes. Tema på samlingene er basistrening, kjøretrening og foredrag i plenum med aktuelle temaer – i tillegg til sosialt samvær på tvers av bilsportgrener. Utøverne betaler en  mindre deltageravgift som tilbakeføres til langveisfarende i form av reisestøtte.

NBF Talentutvikling tilbyr klubber support i form av treningssamlinger og kurs, de mest aktive kan bli en «pilotklubb» og motta hjelp til å komme i gang med lokale aktiviteter. I tillegg avholdes det treningssamlinger/kjørekurs for utvalgte bilsportgrener som gokart og crosskart.

ELITESATSING – TEAM NORWAY

Ingen bredde uten elite! Elitesatsingen i NBF Talentutvikling er forbeholdt toppidrettsutøvere som enten kjemper i toppen i internasjonale mesterskap, eller som har potensial til å bli internasjonale topputøvere som kan leve av bilsport.

«Team Norway National Team» er Norges raskeste landslag, og består av et «elitelandslag» og et «satsingslandslag». I «elitelandslaget» finner man noen av Norges beste og mest kjente bilsportutøvere. Dette er primært for helprofesjonelle utøvere som lever av bilsport, og som hevder seg i det internasjonale toppsjiktet i sin gren.

I «satsingslandslaget» finner man en håndfull utøvere under 25 år som styringsgruppen i NBF Talentutvikling mener har størst sjanse til å ende opp som profesjonelle bilsportutøvere med stor internasjonal suksess. Utøverne på «satsingslandslaget» får tett oppfølging av vår landslagstrener og fagkompetansen til styringsgruppen. Landslagstreneren jobber med utøverne både hjemme i Norge og ute på løp, slik at utøverne får den beste oppfølgingen både fysisk og mentalt. Sportssjef og styringsgruppen i NBF Talentutvikling jobber også tett med utøverne for å gi de karriereråd og andre tips for å hevde seg best mulig.

I Team Norway har vi også et Junior Team, som er vårt «juniorlandslag». Dette er for de yngste førerne som har vist gode resultater, og som har ambisjoner  om å bli internasjonale toppførere.

KONTAKT

Sportssjef Atle Gulbrandsen
Epost: atle.gulbrandsen@bilsport.no
Tel: 905 17 602

Få siste nytt på sosiale medier:
NBF Talentutvikling på Facebook: www.facebook.com/nbftalentutvikling
Team Norway på Facebook: www.facebook.com/teamnorwaynbf
Team Norway på Instagram: www.instagram.com/teamnorway
Team Norway på Twitter: www.twitter.com/teamnorwaynbf