Arrangørportal

Se også grensidene til de enkelte grener som kan ha mer spesifikk informasjon for den grenen.

Alt som ligger i denne portalen er kun av informativ art og har ingen regulativ virkning. Det er NBFs regelverk som du finner under Reglement som til enhver tid er gjeldende i så måte.

Søknadsfrister:

NM-RALLY 1. juni
Øvrige NM og Norgescupløp 1. september
Andre nasjonale løp 1. oktober

Arrangørlisens / avgift

Arrangøravgift vil bli fakturert fra NBF. Arrangøravgiften skal da ikke betales i forkant. Arrangørpapirer vil ikke bli sendt klubben før faktura er betalt.

Se priser i sidemenyen

Statens Vegvesen

Hvis klubb tilsluttet NBF  skal arrangere et bilsportarrangement hvor det skal kjøres over gjeldende fartsgrense, må man søke Statens vegvesen om tillatelse.

Gjeldende fartsgrense er i tettbygd strøk 50 km/t og utenfor tettbygd strøk 80 km/t.

Slik søknadsplikt gjelder for konkurransekjøring, trening til konkurransekjøring eller annen organisert kjøring som med Statens vegvesens tillatelse holdes på særskilt bane eller vei som strenges for all annen trafikk. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille nærmere vilkår i samsvar med lovens formål.

Kun klubber som er tilknyttet et godkjent motorsportforbund, kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring.

Norges Bilsportforbund er godkjent av Statens Vegvesen som et motorsportforbund og det er kun klubber som er tilknyttet et motorsportforbund som kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring.
Statens vegvesen legger til grunn at arrangøren kontakter andre relevante instanser, for eksempel politiet, kommunen og fylkeskommunen.

Søknaden og regelverket skal innsendes til Statens vegvesen på firmapost@vegvesen.no.

Her finnes mer informasjon om søknadsprosedyren hos Statens Vegvesen.

Relevante regelverk: