Grener

Generelt for all bilsport i Norge er at deltagelse i konkurranser og trening krever lisens utstedt av Norges Bilsportforbund (NBF).  Før lisens utstedes, kreves medlemskap i en motorklubb tilsluttet NBF. 

For biler som ønskes brukt, kreves det i de fleste tilfeller vognlisens utstedt av NBF.  Ønsker deltagere å benytte reklame på bilene, kreves det som oftest Reklamelisens eller Reklamerett utstedt av NBF.

Registrerte biler må alltid tilfredsstille vegtrafikklovens bestemmelser.

Det stilles alltid strenge krav til sikkerhetsutstyr.

Alle sider av konkurranseforholdene reguleres etter reglementer utarbeidet av NBF.  Reglementene finnes i de forskjellige publikasjoner utgitt av NBF, samt på disse hjemmesidene under Reglement.