Spillemidler – Momsrefusjon

Her vil det komme informasjoner om hvordan du søker om spillemidler, refusjon av moms og generelle tips for hvordan du finansierer ditt baneprosjekt.

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2022 v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2022

Informasjon om søknadsrunden for 2022

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2022