Behandling av appell nr. 287

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i 1. runde av NM i Rallycross klasse 1, arrangert av NMK Gardermoen 19. juni 2021. 

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo, mandag 12. juli 2021 kl. 16.00.

Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest mandag 5. juli 2021 kl. 15.00.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 9. juli 2021 kl. 15.00.

 

Oslo 25. juni 2021.