Bjørn Erik Hagen ny administrasjonssjef i NBF

Bjørn Erik Hagen er fra i dag på plass i NBFs sekretariat som administrasjonssjef.

 

Hagen er 43 år og bosatt på Blaker i Lillestrøm kommune. Han er et kjent ansikt, eller stemme, for mange spesielt i rallymiljøet. Han har kjørt noe rally selv, har vært funksjonærsjef i Aurskog Høland Rally og er nok best kjent fra rallyradioen som har sendinger fra alle NM-runder i rally. I tillegg driver han podcasten Lyktepodden.

 

-Det er godt å ha Bjørn Erik med på laget. Han vil uten tvil bli en viktig bidragsyter i vår administrasjon og få ansvar for viktige administrative oppgaver, sier Generalsekretær Hallgeir Raknerud. Administrasjonssjefen vil også være Generalsekretærens stedfortreder i NBF.

-Jeg er jo veldig interessert i bilsport og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg er ydmyk i forhold til rollen og oppgavene, og ser frem til å gjøre en god jobb for NBF og Norsk Bilsport fremover, sier Bjørn Erik Hagen.

Hagen kommer i dag fra Rubicon der han arbeider med logistikk, kundeoppfølging og markedsføring.

I NBF vil Hagen få ansvar for å lede og utvikle daglig drift og administrasjon, og sikre at dette er i samsvar med lover, forskrifter og interne krav. Ansvar for IT-drift og utvikling av digitale verktøy, HMS og oppfølging av økonomi, budsjett og regnskap ligger også under administrasjonssjefens ansvarsområde.