Challengekonferansen 21.11 er avlyst.

NBFs Ferdighetsseksjon inviterte til Challengekonferanse lørdag 21. november 2020

På grunn av dagens smittesituasjon, må dessverre denne konferansen avlyses / utsettes.  

Dersom forholdene tillater det, har vi planer å gjennomføre konferansen i mars 2021.