Forbud mot droner

På bakgrunn av hendelser i Formel-K og racing samt en ny forskrift fra Samferdselsdepartementet finner vi det nødvendig å innføre begrensninger i bruk av droner ved våre arrangementer.

Følgende gjelder derfor fra dags dato:

Det er generelt forbudt å fly drone over baneanlegg under stevner. Forbudet er absolutt over personell. Arrangøren kan avsette sikre områder der droneflyging kan godkjennes. Slike områder skal angis på banekartet/tegning. Slik tillatelse kan kun gis av Løpsleder og skal være skriftlig. Kun personer med offentlig godkjenning kan få tillatelse til å fly drone i godkjente områder.

Oslo 22 februar 2016

Bane og Sikkerhetseksjonen

Linken under viser Samferdselsdepartementet forskrift.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404