Formel-K (gokart)

Kartsporten er for mange det første bekjentskap med bilsport. Kart gir deltagerne fartsopplevelse ved at fører er plassert nær bakken i et åpent kjøretøy. Hastigheter opp mot 80 km/t kan forekomme i de minste klassene. I de største klassene er farten høyere.

I hver av hovedklassene er det mange klasser inndelt etter alder og motorvolum. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Spørsmål vedr. Karting:

karting@bilsport.no (lisenssøknader må sendes på info@bilsport.no)

Tekniske Reglement for hver klasse finnes under Reglement –  Formel-K.

Kartingseksjonen har egen side på Facebook. Trykk på på logoen og du vil komme til siden.kartingseksjonen.jpg

Informasjon

Førerlisenser
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves obligatorisk anmelderlisens for ledsager til utøvere t.o.m. fylte 18 år.

I karting er det 5 typer lisens.
Formel K Senior – Fra det året man fyller 19 år.
Formel-K Junior – Fra det året man fyller 13 år – ut det året man er 18 år.
Rekrutt – Fra det året man fyller 8 år – ut året man fyller 12 år
Rekrutt Trening – Det året man fyller 6 år -Ut året man fyller 7 år
Formel-K Kun trening – fra det året man fyller 8 år. Kan kun brukes til trening.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.

Teknisk reglement

NBF Generelle bestemmelser finner du her

Om teksten ikke klart og tydelig spesifiserer hva en kan gjøre, skal en arbeide ut fra prinsippet at det ikke er tillatt.

Skisse på Arrangementstruktur

Gule sider: Arrangør bane-og_sikkerhetsbestemmelser.
Krav til førstehjelp, organisert trening,lisenser,teknisk kontroll, personlig sikkerhetsutstyr.

Grønne sider: Tekniske bestemmelser Endret 16.02.2017
Klasseinndeling, Generelle tekniske bestemmelser, tekniske bestemmelser pr. klasse.
Vedlegg: Tillegg til tekniske bestemmelser.
Tillegg_2b Tillegg_2b1 Tillegg_2c Tillegg_2c1 Tillegg_2d Tillegg_4 Tillegg_7 Tillegg_16 Tillegg_18

Grå sider: Nasjonalt konkurransereglement
Gjennomføring av en konkurranse.

Blå sider: Mesterskapsreglement Endret 16.02.2017
Norgesmesterskap, Norgescup.

Homologeringsdokumenter

Cadetti
IAME NORSWIFT 60 2015 Endret 25.03.2015
TILLOTSON CADETTI 2015
Raket 60 2013 1 Nytt 25.04.2013 Raket 60 Tillegg (nytt 30.08.2010)
Raket 60 Bulletin 1-2011 30.06.2011
Raket60 Tillegg 1_2013 Nytt 07.05.2013

Mini
IAME NORSWIFT 60 2015 Endret 25.03.2015
TILLOTSON MINI 2015
clutchtrommel, 13.10.2015
Micro / Mini (nytt 11.08.08)
RADNE R95 2015
Tillegg 1. 2013
Raket 95 Sylinder. Nytt 25.09.13.

Junior 60
PARILLA 2015
Tillegg Parilla Mini 60 Swift ET VO 29.06.2011
VORTEX 2015
Tillegg Vortex MR2 ET VO 26.06.2011
Lenzo LKE 2015
Tillegg Lenzo R12 ET VO 28.06.2011
BMB 2015
MAXTER 2015
COMER 2015
Tillegg Comer TAG 60 ET VO 29.06.2011
Innsugsdemper Junior 60 (nytt 21.04.2010)
Innsugsdemper Vortex (nytt 23.04.2010)
Innsugsdemper IAME (nytt 23.04.2010)
Innsugsdemper Lenzo 04.07.2011
Eksospotte Junior 60
Forgasser DellOrto PHBG18BS (24.04.2012)
Ombygging Junior 60 (nytt 21.04.2010)
Maxter Maxterino
Vortex Minirok 60 (nytt 11.08.08)
Bull Power LK33
Lenzo R 6
Parilla Mini Swift
Comer KWE6

Junior 125
VORTEX ROK JUNIOR 2016
TILLEGG VORTEX ROK JUNIOR 2016

Yamaha
YAMAHA v2. 

Parilla X30
IAME-X30 2016
Tillegg X30 2016

Rotax Max
ROTAX MAX 2015
ROTAX MAX EVO 2016
ROTAX EVO KIT 2015

Production 2010-2015
COMER 365 v.2 Endret 20.04.2015
VORTEX SUPER ROK DVS 2015. Endret 26.03.2015
VORTEX ROK 2015
VORTEX ROK TT 2015
VORTEX SUPER ROK 2015
ROTAX DD2 2015
ROTAX DD2 EVO 2016
ROTAX EVO KIT 2015

CRS A1 (nytt 20.04.2010) Kun trening
Parilla Leopard (nytt 20.04.2010) Kun trening
Seven L4 (nytt 20.04.2010) Kun trening
Sonik TX125 (nytt 20.04.2010) Kun trening
Vampire V2 250 (nytt 20.04.2010) Kun trening
Dino M24 (nytt 20.04.2010) Kun trening

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie