Info Om Chassis tagging 2019 og fremover

Hei alle Dragracere

Vi nærmer oss ny sesong og det er mange spørsmål rundt tagging av chassis. Vi skal skifte chassistagger fra den gamle hvor det sto ett SFI merke til en ny type som ikke vil gi oss problemer i utlandet, noe som gjelder alle tagger, gyldige som utgåtte. I første omgang skal vi skifte tagger på biler med ET 8,50 og saktere.

Følgende er da prosedyren:

  1. De som har en bil med ET 8,50 og saktere tar kontakt med chassiskontrollør og ber om å få retagget chassis. (Årskontroll kan også eventuelt avtales med vedkommende.) Deretter foretas årskontroll.
  2. De som har bil med ET under 8,50 får foretatt en årskontroll uten at det er gyldig chassistag. Deretter venter de på at NBF legger ut informasjon om når og hvor chassis kan tagges.

NBF chassis kontrollører er:

  • Bjørn Romøren Hultberg
  • Ole Petter Stokkeland
  • Sverre Dahl
  • Thormod Aarvik
  • Ole Anda Marthinsen

Chassis tagger som er nyere enn 3 år vil bli skiftet vederlagsfritt. Dersom kontrolløren samtidig skal foreta årskontroll vil reiseutgifter samt vederlag for årskontroll tilkomme. Reiseutgifter avklares direkte med kontrolløren. Oppgjør foretas direkte med kontrolløren.

Chassis tagger som allerede er utgått vil bli skiftet mot ett gebyr for tagging av chassis. I så fall tilkommer også reiseutgifter som avklares direkte med kontrolløren.

Priser:

Reiseutgifter og inntil 500kr pr kontroll skal gjøres opp direkte med Chassis inspektør.

Faktura på chassis taggen kommer ifra NBF 700kr ned til ET 8:50