Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Reglement for 2021 er oppdatert.

Det er spesielt er det viktig å merke seg reglement for bensintanker. Det har i 2 år vært varslet en regel som skulle gjelde fra 2021, men etter innspill og diskusjoner har seksjonen endret dette, i hovedsak av sikkerhetsmessige årsaker.

Se § 313 Teknisk reglement for Bilcross