Informasjon fra Crosskartseksjonen Startnummer 2020

Det er felles startnummerserie for alle landene i NEZ-regionen.

NEZ Crosskart commission har bestemt følgende i forbindelse med overgang til nye felles startnummer lister:

GAMMEL STARTNUMMER LISTE (Håkan Persson)
Alle som har tatt ut startnummer for 2020 fra Håkan Persson har dette nummeret fram til 31 oktober 2020. Se liste over disse på denne linken: NEZ Start Numbers 2020 Old system.
Alle som har fått nummer på «gammel» liste kan gjerne registrere seg på ny liste også for å være på den sikre siden.

NY STARTNUMMER LISTE
Nye førere eller førere som skal bytte klasse skal fra 1 Januar 2020 må registrere sitt startnummer på den nye websiden www.nez-crosskart.eu.
Hvis startnummeret du ønsker er opptatt i den nye listen sier systemet fra og gir deg andre alternativer.
NB!!! Det nye systemet er ikke koblet opp mot den gamle listen til Håkan Persson, så du er selv ansvarlig for å sjekke at startnummeret du velger ikke er opptatt på den gamle listen NEZ Start Numbers 2020 Old system .

FORNYELSE AV NUMMER TIL PÅFØLGENDE ÅR
Fra 1 November til 31 Desember åpnes det for å reservere eksisterende nummer for påfølgende år. Dette gjelder bare startnummer som allerede er registrert i den nye listen pr 31.oktober. Det betyr at hvis du ønsker fornyelse og står oppført på den gamle listen må du registrere deg i det nye listen med samme startnummer innen 31 oktober.
Midnatt nyttår vil alle nummer som ikke er reservert bli slettet automatisk.