Informasjon fra Offroadseksjonen

Bilsportkonferansen 2014

Offroadseksjonen har dessverre  ikke mulighet til å ha noen konferanse på årets Bilsportkonferanse på Lillehammer.  Dette er et særskilt tilfelle i år, da flere i seksjonen ikke har mulighet til å delta.

For å opprettholde kommunikasjonen og kontakten med miljøet er vi avhengig av tilbakemeldinger fra arrangører og førere.
Seksjonen setter stor pris på om dere kan komme med ting dere har på hjerte, i elektronisk form, offroad@bilsport.no.  Ris og ros mottas.
Seksjonen vil ved neste seksjonsmøte gå igjennom eventuelle saker som måtte komme opp og fortsatt bruke www.bilsport.no som informasjonskanal.

Da det er størst endringer i formula, vil seksjonen gjennomføre et møte for alle interesserte under NM i formula offroad i Skien 6. September kl 18.00 hvor vi vil diskutere endringer i regelverket.
Agenda for møte blir det som står i skrivet, ”En oppsummering av året 2014” som ligger på nettsiden.

Det er viktig at så mange som mulig vil stille på dette møte, da dette er deres muligheten til å diskutere og påvirke sporten i den retningen dere ønsker. Hvis dere ikke har mulighet til å delta, send gjerne e-post til seksjonen i forkant av møte.

Hvis dere ikke stiller opp eller kommer med synspunkter, har dere heller ingen anledning til å klage på utfallet.

Vi vil minne om fristen for å søke om statusløp for 2015 er 31. Oktober.

Offroadseksjonen