Informasjon fra Racingseksjonen vedrørende teknisk reglement i GT5

Racingseksjonens presiseringer og intensjon om utviklingen av klassen som ble publisert denne uken, ser vi at har kommet uheldig ut for enkelte biltyper.

Dette var ikke intensjonen. Intensjonen var å få likhet i klassen.

Racingseksjonen vil sammen med klassekontakter i GT5 revidere reglementet som er ment fra 2023.

 

05.02.2021

Racingseksjonen